Zekatın Toplumsal Yararları Nelerdir?

0

ZEKATIN TOPLUMSAL YARARLARI

Dünyada İslam kadar bütün insanları birden düşüne bir din yoktur. Bizim dinimiz herkese çalışmayı, para kazanmayı emreder. Tembel insanları, dinimiz sevmez hayırlı insanların gece ve gündüz hiç durmadan dünya ve ahiretini kazanmak için çalışanlar olduğunu bildirir. Fakat dünyada her insanın aklı kazancı bir olmaz. Bazı insan çalışır zengin olur. Bazısı da fakir kalır, muhtaç düşer. Bugün zengin olan bir insan, herhangi bir sebepten sakat kalıp. çalışamayacak duruma gelebilir.

Böyle bir durumda zengin olan bir insan ne yapacak? “Adam neme lazım” deyip de yalnız kendimizi mi düşüneceğiz. Yiyip, içip keyfimize mi bakacağız? Hayır. Atalarımızdan kalma bir söz vardır. “Biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar”. Bu söz gerçekten çok doğrudur.

Bu durumda olanlara bakmamak hem insanlığa yakışmaz, hem de insanlar arasında haset uyandırır. Onun için dinimiz bunları da düşünmüş, bunların durumlarını da göz önüne getirmiş, hali vakti yerinde olanlara zekatı farz kılmıştır.

Dinen zengin sayılan Müslümanlar, temel ihtiyaçlarından fazla olan malın kırkta birini onlara vermekle, zengin fakir arasındaki haset ve geçimsizlik ortadan kalkacağı gibi onların ihtiyaçları da karşılanmış olacaktır..

Zekatın farz olmasında çok büyük faydalar vardır. Önce zekat ile hem fakir insanların ihtiyacı, hem de top umun faydası sağlanmış olur. Zekatını vermekle bir insan hem Allah’ına ibadet, hem de insanlığa çok büyük hizmet etmiş olur.

Zekat bir çeşit sosyal güvenlik ve sigortadır. Yüce Allah fakir ve muhtaç olan kimselerin hayatlarını garanti altına almak için dinen zengin sayılan Müslümanlara sahip olduklar malın kırkta birini zekat olarak vermelerini farz kılmıştır. Sosyal sigorta fikrinin çok yakın bir zamanda ortaya konulmasına rağmen, İslam bundan on beş asır önce zekat müessesesini ortaya koymuştur.

Fakir ve muhtaç olanlar, zekat almakla toplumda bir orta tabaka meydana gelir. Sermaye bulamadıkları için is sahibi olamayan birçok insan da iş ve meslek sahibi olur.

Zekat para ve malin stok edilmesini önler. Bunların belirli kişilerin ellerinde toplanmasının önüne geçer. Toplumdaki başka insanların da bu mal ve servetten faydalanmasını sağlar.

Zekat, sosyal bir yardımlaşma olmakla beraber toplum fertlerini birbirlerine şefkat, sevgi ve saygı bağlar ile bağlanmasını sağlar; aralarındaki kıskançlık ve düşmanlık duygularını yok ederek zenginlerle fakirleri dostluk ahengi içinde kaynaştırır ve bütünleştirir.

Paylaş

Yorumlar