Zekat ve fitre toruna verilir mi?

0

 Hz. Muhammed (sav) “Herşeyin bir zekatı vardır; vücudun zekatı da oruçtur.”

 

 

Müslüman, Ramazan ayında açlığın  tadını tadarak yoksulluğun ne demek olduğunu anlar ve ihtiyaç sahiplerine, bu aydan başlayarak, bütün yıl boyunca yardım elini uzatmak melekesini kazanır, Peygamberimiz  Bir günde ardarda iki defa arpa ekmeği ile karnını doyuramadan bu alemden göçüp gittiği halde (1)  kendisinden bir şey istenildiğinde asla ”Yok!” veya ”Hayır!” demeyen  Hz. Muhammed (sav)  (2) ümmet olunduğunun şuuruna bu ayda daha çok erilir.

 

Ramazan Ayında Yapılan İyiliklerin Fazileti

Bir hadis-i şerifte; “Efendimiz, hayır konusunda insanların en cömerti idi, En çak cömertlik yaptığı zamanı da Ramazan ayı idi.”
Ramazan ayında yapılan hayırların yedi yüz misli mükafatla karşılık  göreceği en çok umulan zamandır.  Onun içindir. ki, bu ayda hayır adına gösterilen en küçük gayret dahi ihmal edilmemeli, küçümsenmemelidir.  Bu ayda yapılan bir güler yüz, bir tatlı dil, temiz duygular taşıyan bir bakış insana çok şeyler kazandırabilir. Oruçlu olan bir müslümana iftar vermek dahi, tahminlerin çok üstünde bir mükafata vesile olabilir.

 

Bir hadis-i şerifte Efendimiz şöyle buyuruyor:  “oruçlunun evinde yenen yemekten dolayı, o insana meleklerin salat ve selam ettikleri kaydedilmektedir” (3)
Bu mübarek ay bir manada açların doyurulduğu, çıplakların giydirildiği, kimsesizlerin kaldırıldığı, fakirlerin himaye edildiği, dul ve yetimlere kol-kanat gerildiği bir sosyal tesanüd ayıdır. Müslümanların birbirlerini daha çok sevip saydıkları, kötülükleri unuttukları, birbirlerine her manada destek oldukları bir bütünleşme dayanışma ve sevinme ayıdır.

 

Zekat ve fitre toruna verilir mi?

 

Bir kimse fitresini ve zekatını anne, baba, dede, nine, torun gibi yakınları ile alt soydan olan çocuklarına  bakıma muhtaçsa bu kimselere bakmakla yükümlü olduğundan dolayı zekât, fitre vermesi halinde menfaat yine kendisine  geri döneceğinden   zekât ve  fitre verilmez. Bu kişilere bakması da onun dini bir görevi sayılır.  Bu görevi yaparken yapılan harcamalar zekat yerine geçmez.

 

1. (Müslim; IV 1805.)

2.(Buhari; III/33, Müslim; IV /1803, Nesei; IV /101. )

(Tirmizi; III/153, Darimi; II/17. )

Paylaş

Yorumlar