Zekat fitre kimlere verilir | Maddi durumu iyi olmayan kardeşe zekât fitre verilir mi

0

Maddi durumu iyi olmayan  kardeşe zekât verildiği gibi bunun yanında, kardeşin çocuğu, amca, dayı, teyze hala ve bunların çocukları da zekat ve fitre  verilir. Fitre ve  zekât verirken  maddi durumu iyi olmayan akrabalara öncelik tanınması daha sevaptır. Bundan dolayı   hem zekât borcunu ödeme, hem de sıla-i rahim vardır. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav), “Sadakasını hısımına veren için iki ecir vardır: Hısımlık ecri ve sadaka ecri.” (Buhârî, Zekât, 44; İbn Mâce, Zekât, 24) buyurmuş ve  bunu teşvik etmiştir.

 

Zekat kimlere vermeliyiz  ayeti kerimeler  

Zekâtın verileceği kimseler kutsal kitabımız  Kur’an-ı Kerim’de nakledilmiştir.

Tevbe, 9/60. ayeti kerimede bizleri aydınlatmıştır; “Fakirler, miskinler, zekât toplamakla görevlendirilen memurlar, müellefe-i kulûb adı verilen kalpleri İslam’a ısındırılmak istenen kimseler, esaretten kurtulacaklar, borçlular, Allah yolunda cihad edenler ve yolda kalmış olanlardır” 

 

Zekatla ilgili ayeti kerimeler ; 2/Bakara 110 ayeti kerimede;  “Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin. (Bilin ki) kendiniz için yapıp takdim ettiğiniz hayırları Allah katında bulacaksınız. Şüphesiz ki Allah, yaptıklarınızı görendir”.

– 2/Bakara 177 ayeti kerimede; “İyilik, yüzünüzü doğu ya da batı cihetine dönmeniz değildir. (Gerçek anlamda) iyilik, Allah Teala’ya, Ahiret Günü’ne, meleklere, Kitab’a ve nebilere inananların; sevmesine rağmen malı, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, dilenenlere ve kölelere verenlerin; namazı kılıp, zekâtı verenlerin; söz verdiklerinde sözlerine bağlı kalanların; fakirlik, hastalık ve savaş zamanında sabredenlerin yaptığıdır. İşte bunlar sadık olanlardır. Bunlar takva sahiplerinin ta kendileridir.”

” (2/Bakara 277 ayeti kerimede: Şüphesiz ki iman edenler, salih amel işleyenler, namazı dosdoğru kılanlar ve zekâtı verenlerin Rableri katında ecirleri vardır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. “

Zekat ve fitre kimlere verilmez 

Beki kimlere  zekât verilmez ana, baba, büyük ana ve büyük babalarına yani dedeler anneanne babaanne, oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan dünyaya gelen çocuklarına,  Müslüman olmayanlara,  karı-koca yavi eşler  birbirlerine zekât ve fitre  veremezler.

Paylaş

Yorumlar