Yüce Allah’ın Subüti Sıfatları ve Zatı Sıfatları

1

Yüce Allah’ın Subüti Sıfatları ve Zatı Sıfatları

 

Allah’a İman

İnsanoğlu, kendisini yaratanı merak eder.  Ve onu tanımak için birçok soru sorar. Ama insan, aklı ile mükemmel ve noksansız olan  Cenab-ı Allah (celle celelıhu ) zatını ve mahiyetini kavrayamaz.  Fakat evrene bakarak  Yüce Allah’ın var ve bir olduğunun delillerini görür.  Zira evrendeki düzen bu düzenin bir yaratıcısı olmasını gerekmektedir.

Aynı şekilde de bu yaratıcının tek olması da gerekmektedir.  Zira birden fazla tanrı olsaydı evrende karışıklık  meydana gelirdi.  Örneğin sınıfta bir kişi sınıf başkanı olursa sınıfta düzeni sağlayabilir. Ama iki tane sınıf başkanı olsa sınıfın içinde karışıklık olur. Evrende de birden fazla tanrı olsa hiç şüphesiz,  karışıklık olup, düzen olmazdı.

Cenab-ı Allah (celle celalühü ) varlığına inanmak tüm insanların yaratılışında vardır. Ne yazık ki insanlar zaman zaman Yüce Allah’ın tek olduğunu unutmuş, O’na ortak koşmuşlardır.  Ama  Yüce Allah her  defasında  tekrar tekrar peygamberler göndererek, yanlıştan kurtulmaları için insanlara yardım etmiştir.

Yüce  Allah  kullarını sever ve onların yanlış işlerde bulunmasını istemez. Bizi çok seven  Yaratıcımızı bizim de çok sevmemiz gerekir.
Ama bunun ilk için önce  O’nu tanımalıyız.  Cenab-ı Allah’ı isimleri ve sıfatları ile tanıyabiliriz. Bunları ise Kur’an-ı Kerim’den ve Hz.  Muhammed (s.a.v)’den öğreniriz.

Kuran-ı Kerimden Bize 

İhlas Suresi, 1-4 ayeti kerimede; ” De ki: O, Allah’tır, (celle celaluhu ) bir tektir. Allah Sameddir. Her şey O’na muhtaçtır, O, hiçbir şeye muhtaç değildir. Ondan çocuk olmamıştır. Kimsenin babası değildir. Kendisi de doğmamıştır kimsenin çocuğu değildir . Hiçbir şey O’na denk ve benzer değildir.” buyrulmuştur.

 Allah’ın Subüti ve Zatı Sıfatları

Allah’ın Sıfatları Cenab-ı Allah  (celle celelıhu )sıfatlarını öğrenerek O’nu daha iyi tanıyabiliriz.  Yüce Allah (c.c.) nitelendiren sıfatlar iki gruba ayrılıyor.

 Allah’ın  Zatı  Sıfatlar şöyle;
Vücud: Vardır, yok olması düşünülmez.
Kıdem: Başlangıcı yoktur.
Beka: Sonu yoktur.
Vahdaniyet: Birdir, tektir. Eşi benzeri olmayan.
Muhalefetün li’l-havadis: Yaratılmış hiçbir şeye benzemez.
Kıyam bi-nefsihi: Hiç kimseye ve hiçbir şeye ihtiyacı yoktur

Cenab-ı Allah’ın Subüti Sıfatlar;
Hayat: Diridir, ölmez.
İlim: Her şeyi bilir.
Semi: Her şeyi işiten.
Basar: Her şeyi gören.
İrade: Her şey ancak Allah’ın (celle celelıhu ) dilemesi ile  gerçekleşir.
Kudret: O’nun her şeye gücü yeter.
Kelam: Allah’ın  (celle celelıhu ) konuşmasıdır.
Tekvin: İstediğini yaratır.

 

Paylaş

1 Yorum

  1. Pingback: islam Dininin Esasları Sırayla Nelerdir? | Dinimizde

Yorumlar