Yılbaşı haram sözleri | Yılbaşı haram mesajları 2021

0

YILBAŞI KUTLAMAK GÜNAH MIDIR?

Gayr-i müslimlere benzemekten sakınmak, İslam şahsiyet ve ağırbaşlılığını muhafaza etmenin en önemli şartlarından biridir. Bunun içindir ki Resul-i Ekrem  Efendimiz (s.a.v) ibadetlerde bile gayr-i müslimlere benzememizi yasaklamıştır. Çünkü gayr-i müslim­lere benzemek ve onların nefsani hayat üsluplarını taklit etme hastalığı, imanı riske atan özeliklerden biridir. İman temelindeki çözülmelerin, fikri ve ahlaki yozlaşmaların birçoğu, bu tür taklitlerle başlar ve bu taklit, zamanla alışkanlık ve huy haline gelir. Bunun içindir ki hadîs-i şerîfte:

“Kim bir kavme benzemeye çalışırsa, o da onlardandır.” buyrulmuştur. (Ebû Dâvûd, Libâs, 4/4031)

Allah Azze ve celle  âyet-i kerîmede, kimlere benzemeye çalışmamız gerektiğini şöyle beyan buyurmaktadır:

“Kim Allâhʼa ve Rasûlʼe itaat ederse işte onlar, Allâhʼın kendilerine lûtuflarda bulunduğu peygamberler, sıddıklar, şehidler ve sâlih kişilerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştır!” (en-Nisâ, 69)

Buna rağmen, namazın her rekâtında okuduğumuz Fâtiha’nın son âyetinde de:

“…Gazaba uğrayanların ve sapıkların (yoluna) değil.” (el-Fâtiha, 7) buyurarak, İslam dışındakilere benzemeyip onların yolundan, hâlinden ve âdetlerinden uzak durmamızı emretmektedir.

Kısacası bir müslüman; hayatının her safhasında, İslâm şahsiyet, karakter ve vakarına yaraşır bir duruş sergileyip gayr-i müslimlerin adetlerinden uzak durmakla mükelleftir.

Yılbaşı haram sözleri | Yılbaşı haram mesajları 2021

Noel babaymış!.. Gecenin soğuğunda, Medine sokaklarında, yüzünü kapatıp ” Allah bilse yeter!” diyerek fakirlere erzak taşımaktan sırtı nasır bağlamış Peygamber torunu Zeynel-i Abidin (r.a)’ı tanımazsan noel babaya hayran olursun tabi!

Ashâb-ı kiramdan Abdullah İbn-i Mes’ûd -radıyallâhu anh- şöyle buyurmuştur:

“Elbiseler elbiselere benzeyince, kalpler de kalplere benzemeye başlar.” (Vekî, Zühd, s. 597)

Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyururlar:

“Bizden başkasına benzemeye çalışanlar bizden değildir. Yahudi ve hristiyanlara benzemeyin! Yahudilerin selamlaşması parmak işaretiyledir, hristiyanların selamlaşması ise el ile işaret etmekten ibarettir.” (Tirmizî, İsti’zân, 7/2695)

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) şöyle buyururlar:

 “Kim bir kavme benzerse, onlardan olur.” (Ebû Dâvûd, Libâs, 4/4031)

Biz yılbaşında hediye getiren noel babanın değil, Miraç’tan ‘Namaz’ getiren; Hz.Muhammed (s.a.v.) in ÜMMETİYİZ ! Necip Fazıl Kısakürek …

“Zulüm yapanlara en ufak bir meyil göstermeyin, yoksa size ateş dokunur. Sizin Allah`tan başka velileriniz de yoktur, sonra yardım da göremezsiniz.” (Hûd, 11/113)

“İyilik ve takva konusunda yardımlaşın, günah ve haddi aşmada yardımlaşmayın ve Allah`tan korkup sakının…” (Mâide, 5/2)

“Beyazlaşan saç ve sakalınızı kına ile boyamak sûretiyle rengini değiştirin, yahudilere benzemeyin! (Zira onlar bunu yasak görürler.)” (Tirmizî, Libâs, 20/1752)

«Kim bir kavmin karaltısını artırırsa onlardandır. Kim bir kavmin yaptığı işten râzı olursa, o işi yapanlarla ortak olur».” (İbn-i Hacer, el-Metâlibü’l-âliye, VIII, 319)

Ashâb-ı kiramdan Abdullah İbn-i Mes’ûd -radıyallâhu anh- şöyle buyurmuştur:

“Elbiseler elbiselere benzeyince, kalpler de kalplere benzemeye başlar.” (Vekî, Zühd, s. 597)

Biz yılbaşında hediye getiren noel babanın değil, Miraç’tan ‘Namaz’ getiren; Hz.Muhammed (s.a.v.) in ÜMMETİYİZ ! Necip Fazıl Kısakürek …

 

Yılbaşı ve Noel Kutlamak Dinimizde Günah mıdır

Yılbaşı ve Noel Kutlamak Dinimizde Günah mıdır

 

Paylaş

Yorumlar