Yemek duası | Yemeğe başlamadan önce ve sonra okunan yemek, sofra duası

0

Cenab-ı Allah’a verdiği nimetler için şükretmek ve soframızdaki bereketin artması, çoğalması için yemekten sonra okunan duadır. Yemek duası müslümanlar için önemli bir yeri vardır. Allahın bizlere verdiği nimetlerden dolayı her yemeğe başlamadan önce ve sonra yemek, sofra duasını okumak çok fazileti vardır,

 

Kısa yemek, sofra  duaları

“Allahım ! Bize ihsan ettiğin her nimetten dolayı sana şükrediyoruz. Bizi her daim şükredenlerden eyle ve nankörlerden eyleme! Amin

 

Allahım ! senden; sağlık, afiyet ve ahlakın en güzelini isteriz, işlerimizde kolaylık, kalplerimize ferahlık, sofralarımıza bereket ihsan eyle. Amin  arkasında Fatiha süresi okunur.

 

Yemeği bitirdikten sonra okunacak dualar

 

Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim ” Elhamdü lillâhillezî et’amenâ ve sekânâ ve cealenâ minel müslimin, ni’meti-celîlullâh,

 

Bereketi Halîlullah, şefaat yâRasûlallâh. Soframıza bereket, vücudumuza sıhhat, dünyada kalanlarımıza selamet, ahirete gidenlerimize rahmet eyle

 

Kısa Yemek, Sofra  duaları

“Bir kimse, yiyip içtikten sonra, “El hamdülillahillezi atameni ve eşbeani ve sakani ve ervani” duasını okursa, anasından doğduğu günkü gibi günahsız olur.” buyurmuştur Efendimiz (sav)  (İbni Sünni)

Diğer bir hadiste Hz. Muhammed (sav)  “El-hamdü-lillahillezi etamena ve sakana ve cealena müslimin” diye dua ederdi Peygamberimiz (sav) ( Tirmizi)

 

Yemekten önce ve sonra okunacak sofra  duası

 

Sofra  duası 

Bismillahirrahmanirrahim

el’Hamdü lillâhi sümme ve sümme el’Hamdü lillâh. el’Hamdü lillâhillezî et’amenâ ve sekânâ ve eşbeanâ ve ervânâ ve kefânâ ve âvânâ min ğayri havlin ve lâ kuvvetin minnâ.

Ve kem mimmen lâ kâfiye lehü ve lâ me’vâ. el’Hamdü lillâhillezî en’ame aleynâ ve efdale ve cealenâ minel müslimîn.

el’Hamdü lillâhillezî es’beğa aleynâ niamehü zâhiraten ve bâtineh.

el’Hamdü lillâhi hamden yüvâfî niamehü ve yükâfiü mezîdeh. Allahümme ecrinâ minen nâr. Vahfeznâ an şürûril eşrâr.

Ve elhıknâ bi ıbâdikel ebrâri bicâhin nebiyyil muhtâri indeke ve âlihil ahyâr. Allahümme innâ nes’elüke temâmenni’meh.

Ve devâmel âfiyeh. Ve husnel hâtimeh. Ve ilâ şerefin nebiyyi ve âlihi ve ashâbihi ve meşâyihınel  ve arkasından Fatiha süresi okunur.

 

Yemek yedikten sonra  ve önce okunan  sofra duası 

 

Sofra duası türkçe okunuşu 

*Allahım. Rızkımıza genişlik ver. Zalimleri üzerimize musallat eyleme. Bu yemeği yediren ve yiyenlere merhamet et.

Malimiza ve mülkümüze Halil İbrahim bereketini nasip et.

Bize burada yedirdiğin yemekleri cennete de yedir.

Bizlere Kevser suyundan içmeyi nasip et. Bize dünyada ve ahirette güzel nimetler ver.

Bizleri nankör kullarından eyleme.

Allah’ım, nimetinden tamamını ve afiyetin devamını ve ahirette Hüsnü hatime ile gitmeyi Senden diliyorum.

Peygamber Efendimiz (s.a.v)in aziz ruhuna, Al’ine ve Ashabına ve meşayıhımıza Fatiha okuyun.”

Paylaş

Yorumlar