Yemek Duası Arapça | Kısa Sofra Duaları

0

Hz. Muhammed (sav) “Allah (c.c) Sizden herhangi birinize yemek yedirdiği zaman:“Ey Rabbimiz! Bunu bize mübarek ve bereketli kıl ve bize bundan hayırlısını yedir” desin. buyuruyor Peygamberimiz (sav)

 

Ebü Ümame (ra.anha)’dan şöyle rivayet edilmiştir: Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) şöyle buyuruyor:  yemekten sonra şöylece dua etmişlerdir:

“Sana hamd ederiz ey Rabbimiz! Nimettinden müstağni değiliz. Her dâim senin in’âm ve it’âmına; yani bize nimet verip yedirmene muhtacız. Bu taam da vedâ taamımız olmayıp daha çok hayırlı ömürler ihsan ile, nankörlük edilmeyen, dâima şükür edilen nimet ver ey Rabbimiz, yani sana dâima şükredeceğiz.” (Buhâri, Et’ime, 54)

Yemek Duası Arapça

 

yemek duası

 

Yemek Duası Türkçe Okunuşu

 

Euzu Billahi Mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim

 1. Külü veşrabu vela tusrifu innehu la yuhibbul müsrifin.
 2. Sadakallahul’azim. Elhamdülillah. Elhamdülillah.
 3. Elhamdülillahillezi et’amena ve segana ve cealena minel müslimiyn.
 4. Ve rahmetullahi ve berakâtühü ala sahibittaami vel âkiliyne vel hadimin.
 5. Ve ala cemiy’il mü’miniyne vel mü’minat vel müslimiyne vel müslimat.
 6. Elahyau minhum vel emvat. Allahümme et’imna min taamil cenneh.
 7. Ve esgina min şarabil kevser. Ve eskinna fi civari rasulike sallallahu teala aleyhi ve sellem.
 8. Ve ekrimna bi ru’yeti cemalike ya ekremel ekremiyn ve ya erhamerrahimiyn.Nimeti celilullah.
 9. Bereketi haliylullah.
 10. Şefaat ya rasulallah.

(Rızaen lillahi teale’l-Fatiha)

 

Kısa Yemek Duaları

 

 • Yiyiniz içiniz fakat israf etmeyiniz, muhakkak ki Allah israf edenleri sevmez.
 • “Bizi yediren, içiren ve müslümanlardan kılan  Cenab-ı Allah’a hamdolsun.”
 •  Cenab-ı Allah’ın rahmeti ve bereketi yemek sahiplerinin, yemeği yiyenlerin, yemeğin hazırlanışında hizmeti geçenlerin, gelmiş geçmiş ve hayatta olan tüm ehli imanın üzerine olsun.
 •  Cenab-ı Allah’ım bizi cennet nimetleri ile nimetlendir ve bize kevser havuzundan içmeyi nasip et.
 • Allah’ım, dertlerimize deva, maddi ve manevi hastalıklarımıza şifa, borçlu kullarına hayırlı edalar nasip et.
 • Sofralarımızın bereketi için, hayırların celbi, şerlerin def’i için, ümmeti Muhammed’in sıhhat, selamet ve afiyeti için,bilhassa Allah rızası için el-Fatiha.
Paylaş

Yorumlar