Yavuz Sultan Selim Han’ın Kudüs’ü Fethetmesi Kısaca

0

Kudüs; üç semavi din için kutsal kabul edilen mekanların bulunduğu önemli bir şehirdir. Müslümanların ilk kıblesi de Kudüs’te yer alır. Kıblenin Kabe olarak tayin edilmesinden sonra da Kudüs, Miraç hadisenin vuku bulduğu belde olması hasebiyle de İslam alemi ve Müslümanlar içerisindeki yerini korur. Doğunun zenginliklerini ele geçirmek isteyen Haçlılar, defalarca Kudüs’ü ele geçirmek üzere seferler gerçekleştirirler. Kudüs’ü ele geçiren Haçlılar kendi tarihçilerinin “Şehir Müslüman ve Yahudi kanıyla dolmuş yer yer bu kanlar dize kadar yükselmiştir” cümlesinde ifade edildiği üzere katliam yaparlar.

Kudüs’teki kesintisiz ve en uzun süren idare ise Yavuz Sultan Selim’in Mercidabik Zaferi’ni takiben gelen Osmanlı hakimiyetidir. Kudüs, 1517’den 1917’ye kadar Osmanlı hakimiyetinde kalır. Kanuni başta olmak üzere pek çok Osmanlı padişahı ve eşleri bölgeyi abad etmek için vakıflar kurmuş, vakıflar yaptırmışlardır. Çok dinli yapısını Osmanlı zamanında sükunetle koruyan Kudüs, devletin zayıflamasıyla beraber Ortodoks ve yerel isyanlarla zarar görür. Yahudi göçü 19. yüzyılda artınca özellikle II. Abdülhamid döneminde sıkı tedbirler alınır. Lakin yerli halktan mülk alımına uluslararası arenada serbestlik tanındığı için bu göçü, önlemek mümkün değildir. Osmanlı, pek çok beldeden esirgediği yatırım ve hizmeti Kudüs’ü ihya etmek için seferber eder. Birinci Cihan Harbi’ni takip eden süreçte, Balfour Deklarasyonu ile Siyonizm bölgede varlığının gösterir. Ardından gelen İngiliz işgaliyle Kudüs, Osmanlı hakimiyetinden çıkar.

 

Osmanlı Kudüs’te

Osmanlılar 28 Aralık 1516’da Sinan Paşa önderliğinde, Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferinde Kudüs’e girdiler. Kudüs’ün Fethinden sonra Yavuz Sultan Selim Mukaddes Kudüs şehrini 31 Aralık 1516 tarihinde ziyaret etti ve şehrin ismini Kudüs-ü Şerif olarak değiştirdi. Osmanlı Devleti Kudüs’e 400 yıl hâkim olmuştur. Osmanlı için Kudüs her zaman büyük önem taşımıştır. Kanuni Sultan Süleyman, Sultan 4.Murad, Sultan Abdülmecid, Sultan Abdülaziz ve 2.Abdülhamid han Kudüs Şehri için pek çok hizmette bulunmuştur.

Paylaş

Yorumlar