Yatsı Namazı Ve Vitir Namazı Kaç Rekattır | Nasıl Kılınır

0

Yatsı Namazı Kaç Rekattır | Nasıl Kılınır

Yatsı namazı dördü sünnet, dördü farz, ikisi son ve üç rekat da vitir namazı olmak üzere 13 rekattır

Önce dört rekat yatsı namazının sünnetini kılarız.  Sonra dört rekat da farzını kılarız. Yatsı namazı sünnet ve farzı tıpkı ikindi namazının sünneti ve farzı gibi kılarız.

Bundan sonra akşam namazının iki rekat sünneti gibi yatsı namazının son sünnetini kılarız.

Vitir Namazı  Kaç Rekattır? Nasıl Kılınır?

Vitir namazı, yatsı namazının son sünnetinden sonra üç rekat olarak kılınan bir namazdır.

“Niyet ettim Allah rızası için vitir namaz kılmaya” diye niyet ettikten sonra, her rekatında sünnetlerde olduğu gibi Fâtiha Suresi’nden sonra sure veya ayet okuruz. Üçüncü rekatta Fatiha ve bir sure okuduktan sonra namaza başlar gibi ellerimizi kulaklarımıza kadar kaldırıp “Allahu Ekber” der ve ellerimizi tekrar bağlarız. Bundan sonra şu duaları okuruz:

Kunut Duaları

“Allahümme inna nesteinüke ve nestagfiruke ve nestehdike ve nü’minübike ve netubu ileyke ve netevek kelu aleyke ve nüsni aleykelhayra küllehu neskürüke vela nekfürük ve nahleu ve netrüku men yefeürük.”

“Allahümme innâ nesteinüke ve nestağfiruke nestehdike ve nü’minübike ve netubü ilevke ve neteve kelü aleyke ve nüsni aleykelhayra küllehu neskürüke ver nekfürük ve nahleu ve netrükû men yefcürük.”

“Allahumme iyyâke nabüdü ve leke nusalli ve nescud ve ileyke nes’â ve nahfidü narci rahmeteke ve nahşa azâbeke inne azâbeke bilküffari mülhils “.

Bunlara Kunu duaları denir. Bu duaları bilmiyorsak  “Rabbena Atina’ dualarını okuruz.

 Bu duaları okuduktan sonra diğer namazlardaki gibi rükü ve secdeleri yapıp otururuz. Ettehiyyatü, Allahümmesalli, Allahümmebarik ve Rabbena dualarını okuyarak selâm veririz. İşte böylece beş vakit namazın nasıl kılınacağını öğrenmiş oluyoruz.

Paylaş

Yorumlar