Yasin Ve Kuran Ayetlerini Okuduktan Sonra Okunacak Hatim  Duası 

0

 

 

Yasinden Önce Okunacak  Arapça Dua 

Yasinden Önce Okunacak  Türkçe Dua 

Bismillâhı’r-rahmânir-rahıym. Allâhümme inni es’elüke sabren cemilen ve kalben selimâ. Ve lisânen zâkı’râ. Ve duâen müstecâba. Ve kitâben yeminâ. Ve rızkan halâlen ve naîmen mukîmen ve cenneten ve hariren ve nadraten ve mesrürâ. Yâ kadiyeI-hâcât. Yâ mucîbedde’avâti yâ kâşifeddurri vel beliyyât. Yâ âlimessirri velhafiyyât. İkdı hâcetifi hâzihissâatil mübâreketi bi hürmeti yâsîn vel kur’âni’l-hakim, feizâ kadâ emren feinnemâ yekülü lehü kün feyekün. Fesübhânellezi biyedihi melekütü külli şey’in ve ileyhi türceün.

Yasin Ve Kuran Ayetlerini Okuduktan Sonra Okunacak  Arapça Hatim  Duası 

 Yasin Ve Kuran Ayetlerini Okuduktan Sonra Okunacak Hatim  Duası 

Elhamdü lillâhi rabbi’l-âlemîn, vesselâm vesselâmü alâ resülinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve ashâbihî ecmaîn.

va Rabbi! Rahmetinle dualarımızı kabul eyle, günahlarımızı affeyle, kusurlarımızı bağışla, bizleri doğru yola sevket.

Yâ Rabbi! Yüce Kur’an’ın bereketine, âlemlere rahmet olarak gönderdiğin Muhammed Mustafa’nın (s.a.v) hürmetine bizi hak yoldan ve rızandan ayırma.

Ey sonsuz kerem ve merhamet sahibi Allahım! Bizleri affet.

Ey cömertlerin en cömerdi Allahım! Bizlere dünyada ve ahirette iyilik, esenlik ve güzellik ver.

va Rabbi! Rahmetinle dualarımızı kabul eyle, günahlarımızı affeyle, kusurlarımızı bağışla, bizleri doğru yola sevket.

Yâ Rabbi! Yüce Kur’an’ın bereketine, âlemlere rahmet olarak gönderdiğin Muhammed Mustafa’nın (s.a.v) hürmetine bizi hak yoldan ve rızandan ayırma.

Ey sonsuz kerem ve merhamet sahibi Allahım! Bizleri affet.

Ey cömertlerin en cömerdi Allahım! Bizlere dünyada ve ahirette iyilik, esenlik ve güzellik ver.

Allahım! Biz! her türlü dünya belasından ve ahiret azabından koru. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Bütün ümmet-i Muhammed’e merhamet et.

Allahım! Kur’an’ı dünyada bize dost, kabirde yoldaş, O dehşet günü olan kıyamette ise şefaatçi kıl; onu bizden şikâyetçi yapma. Kur’ an’ I sırat köprüsünde önümüzü aydınlatacak bir ışık, cennete girmeye bir delil ve vesile yap. Ey kerem sahibi, lutfunla ve ihsanınla dualarımızı kabul et.

Allahım! Yüce Kur’an’ın hürmetine kusurlarımızı affet, ayıplı hallerimizi Ört, kalplerimizi temizle, hastalarımıza şifa ver. Borçlarımıza ödeme kolaylığı ver, dünyada ve ahirette yüzlerimizi ak, işlerimizi kolay eyle.

Allahım! Okumuş olduğumuz Kur’ân-ı Kerimi  (hatmi, Yâsin’i ve diğer süre-i cemeleri) yüce katında kabul et, okumadaki kusurlarımızı lutfunla bağışla, ondan hâsıl olan sevabı önce  Alemlerin Efendimiz  Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v) ruh-i şeriflerine hediye ettik, vasıl eyle yâ Rabbi. Bu hediyemizden Efendimiz’ i haberdar eyleyip hakkımızda şefaatçi eyle yâ Rabb’ı. Okuduğumuz bu Kuran’ı gelmiş geçmiş bütün peygamber efendilerimizin de ruhlarına hediye ettik, vasıl eyle yâ Rabbi.

Paylaş

Yorumlar