Yasin Suresi Bittikten Sonra Okunacak Dua | Hatim Duası

0

Kuranın kalbi olan Yasin süresi   Cenab-ı Hakkın  Efendimiz Hz. Muhammed (sav)’i, Kuran-ı  Kerim’i ve ahiret hayatını hakkıyla insana tanıtan ve  bizlere hidayet rehberi olan bir süredir.

 

Hatim Duası Türkçe Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

Elhamdü lillahi rabbil alemiyn. Vesselatü vesselâmü ale seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaiyn. Rabbena tekabbel minna inneke entessemiul alim. Ve tüb aleyna ya mevlana inneke entet tevvabür rahim.  Vehdina ve veffikna ilel hakki ve ila tarilki müstakiym.  Vağfirlena zünübena bi fadlike ve keremike ya ekremel ekremin veya ya erhamer rahimiyn. Allahümme ecalil Kurane lena fiddünya karinen. Ve fil ahireti nura Allahüm merzükna bi külli hadin minel Kuran’i halaveh. Ve bi külli kelimetin kerameh.

Ve bi külli ayeten saadeh. Ve bi külli süreten selameh, Ve bi külli cüz’in ceza’e Allahümme beIiğ sevaba ma kara’nahu ve nura ma televnahü ila ruhi nebiyyine Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellim, Ve ila ervahi cemiil enbiyai vel mürseliyn.

Salavatullahi aleyhim ecmain, Ve ila ervahi evladihi ve ezvacihi ve ezvacihi ve ashabihi. Rıdvanullahi teâla aleyhim ecmaiyn. Ve ila ervahi abaina ve Ümmehatina ve evladina ve ihvanina veesdikaina ve meşayihina ve mü’minat esatizina ve limen lehü hakkım aleyna. Veli ervahi cemiil müminine vel müminat. Ya kadiyel hacat. Ya mücibed deavat. İstecib duaena. Bi rahmetike ya erhamer rahimiyn, Subhane rabbike rabbil izzeti emme yesifun. Ve selamün alel mürseliyn. Vel hamdü lillahı rabbil alemivn.

 

 Yasin ve Diğer  Ayet,  Süreleri Okuduktan Sonra Okunacak Hatim Duası 

 

 

  Yasin Süresinden Sonra Okunacak Hatim Duası

Rahman ve Rahim Olan  Cenab-ı Allah’ın Adıyla

Ey Bütün Alemlerin Rabbi Olan Allah’ım sana sonsuz hamd-ü sena ederiz, bütün salat-ı selamlar, rahmet ve selametlikler, Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam’ a onun ehli beytine ve bütün Ashab-ı Kiramın üzerine olsun. Ey Yüce Rabbimiz! Bizden yapmış olduğumuz ibadetlerimizi kabul eyle, çünkü sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.   Yüce Rabbımız! tevbelerimizi kabul eyle! Muhakkak ki Sen, çok merhametlisin,

Tevbeleri acıyarak kabul edensin! Ey ikram edenlerin en keremlisi  ikraminla, ihsaninla günahlarımızı bağışla, Kuranı dünyada bize yoldaş, ahirette nur eyle Ya Rabbi! Allah’ım! Kuran’ın her harfine karşılık bize bir halavet, her kelimesine bir keramet, her ayetine bir saadet, her suresine bir selamet ver. Ey yüce Allah’ ım! Okuduğumuz hatm-i şerifi ve tilavet ettiğimiz Kuranın sevabını yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu teala aleyhi vesellem’in ruhuna ve bütün peygamberlerin ruhlarına hediye ettik! Yüce Peygamberimizin evladlarının, zevcelerinin, ashabının, ruhlarına hediye eyledik! Ey yüce rabbimiz! Okumuş olduğumuz Kur’an’ın sevabını bütün ölmüşlerin ve babalarımızın, annelerimizin, kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın, üstadlarımızın, üzerimizde hakkı bulunan, erkek ve kadın bütün müslüman kardeşlerimizin ruhlarına hediye eyledik şu anda ulaştır ya rabbi! Ey bütün ihtiyaçları gideren ve Ey bütün duaları kabul eden Allah’ım! Merhametinle dualarımızı kabul eyle! Ey Merhamet edenlerin en merhametlisi olan Allah’ ım Dualarımızı makbul eyle! Subhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun Ve selamün alel mürseliyn. Vel hamdü lillahi rabbil alemin.

Paylaş

Yorumlar