Yasin Okunduktan Sonra Yapılan Bağışlama Duası Kısa

0

Bağışlama ve Bağışlanma Duası, Kısa ve Öz Yasin Bağışlama Duası, 41 yasin okunduktan sonra okunacak dua, Yasin Tebareke Amme Bağışlama Duası 

Elhamdulillahi Rabbil alemin, vel akibetu lil muttekin vassalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain

Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme rabbena ya rabbena tekabbel minna inneke entessemiul alim. Ve tüb alan v mevlana inneke enttevvabür rahim. Vehdiná ve veflikna ilel hakkı ve ila siratin müstekiym. Bi bereketi hatmil kur’anil azim. Va’fü anna ya kerim. Vag fir lena zünübená bi fadlike ve keramike ya ekramel ekramin ve yâ erhamerrahimin.

Ey yerlerin ve göklerin sahibi on sekiz bin alemin kalbine nazar eden yüce ALLAH, Sayılı nefeslerin tükeneceğine, her şeyin sana döneceğine inanıyor, huzuruna geldik mümin gitmek istiyoruz, bu lütfu bizden esirgeme YARABBİ.

6666 ayet hürmetine, okunan 41 yasin hürmetine, okunan tebareke ve amme sureleri hürmetine, aşrı şerifler hürmetine, ESTAUZU BILLAH FETAKABBEL LENA RABBENA. KABULÜN HASENİN sırrına mahzar eyle YARABBİ. Evvela bizzat sultanül Enbiya Habibi Hüda Hazreti Muhammet Mustafa (S.a.v.) hazretlerinin rufu şeriflerine hediye eyledik vasıl eyle YA RABBI

Eren evliya şehit şuheda isimlerini saymakla bitmeyen evliyalarında ruhlarına hediye eyledik kabul eyle YA RABBI.

Mağripten masrika, masriktan mağribe her ne kadar iman ile gelmiş geçmiş kimi kimsesi kalmamış, isimleri unutulmuş, nesilleri tükenmiş, kabirleri yer ile bir olmuş, bizede bir Fatiha yokmu diyenlerinde ruhlarına hediye eyledik sen ulaştır YARABBİ. YA RABBİ bizleri buraya toplayan hane sahibinin, ahirete göç etmiş mevtalarının, hısım. akrabalarının, talukatlarının selam alıp selam verdiklerinin üzerinde zerre kadar hak bulunanlarında bu okunan 41 Yasin’den, Tebareke’den, Amme Suresi’nden cümlesinin kabirlerini nur, makamlarını cennet bahçelerinden bir bahçe eyle YA RABBI.

Sıkıntıları varsa def eyle, hane sahibinin evinde böyle Kuran-ı Azimüşşan okutmak nasip eyle, daima bu haneye bolluk bereket nasip eyle YA RABBI.

Bu hane sahibinin 41 yasini ne niyet üzerine okuttuysa, biz de o niyet üzerine okuduk, dileğini kabul eyle, tekrar nasip eyle muhterem cemaatımızıda bu topluma teşrif ettiği için her bir adımına biner sevap eyle, onlarında ölmüşlerinin ruhlarına hediye eyledik sen kabul ve makbul eyle YARABBİ.

Bu Yasin’i Şerif-i elden ele dilden dile ulaştıranlarında ruhlarına hediye eyledik sen vasıl eyle YA RABBİ. Hasta kullarına şifa, dertli kullarına deva, borçlu kullarına edalar nasip eyle YA RABBİ. Yüce peygamberimizin şefaatine bizleride nail eyle YA RABBİ.

YA RABBİ şu anda adınla süslenen dillerimizi, zikrinle bezenen gönüllerimizi, Allah Allah diyerek sana açılan ellerimizi huzurunda boş çevirme YA RABBI.

Okunan Yasin hürmetine. Tebareke. Amme Hürmetine, Kabe’yi Muazzama nurmetine, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.) hürmetine kabul eyle.

Subhane  Rabbike Rabbil Izzeti Amma Yesifün. Veselâmün Alel Mürselin Velhamdülillahirabbil Alemin. El Fatiha.

Ayrıca Yasin Suresi Bittikten Sonra Okunacak Dua | Hatim Duası | Yazımızı İnceleyebilirsiniz

Yasin Suresi Bittikten Sonra Okunacak Dua | Hatim Duası

Paylaş

Yorumlar