Yağmur Duası Peygamberimiz Yağmur Yağması İçin Nasıl dua Ederdi

0

Gök Gürleyince Okunacak Dua
“Gök gürültüsünü işittiğiniz zaman Allah Teala’yı zikrediniz, çünkü o zikredene bir zarar vermez. Gök gürültüsünü işittiğiniz zaman Allah Teala’yı tesbih ediniz, tekbir getirmeyiniz.” (Ramüzü’l-ehadis, 50; Teberani’den)

 

 

Şimşek ve gök gürültüleri işitildiği zaman okunacak dua
Hz. Muhammed Mustafa (sav) “Ey Rabbim! Bizi gazabınla öldürme, gazabınla helak etme, bundan evvel bize afiyet ver,” diye dua ederdi.” (Tuhfetû’z-Zakirin, 173 (Tirmizi, İbn es-Seniy’den)

 

Rüzgar Estiği Zaman Şu Dua Okunur
Kuzey rüzgarı şiddetlendiği zaman  Efendilerin Efendisi Hz. Muhammed (sav)  şöyle der: “Allah’ım bu rüzgarın, onun içindekilerin ve onunla gönderdiğin şeylerin hayrını istiyorum. Onun, içindekilerin ve onunla gönderdiğin şeylerin şerrinden Sana sığınırım.” (Müslim, İstiska, 15)

 

Yağmur Duası

Sevgili Peygamberimiz (sav) yağmur duasına çıktığı zaman şöyle derdi; “Ey Rabbim kullarını ve diğer canlıları
sula, rahmetini yay, ölü beldeni dirilt.” derlerdi. (Ebü Davüd, İstiska, 2/1176)

Yağmur yağmadığı  zaman tövbe ve istiğfarda bulunmak, dua edip namaz kılmak ve ikramı, ihsanı ve rahmeti sonsuz olan  Yüce Mevlamızdan yağmur istemek sünnettir. Kitabımız kuran-ı kerimde Hz. Nuh (as) kavmine şöyle dediği kaydedilir: “Dedim ki: ‘Rabb’inize istiğfar edin. Muhakkak o bağışlayandır. Size gökten bol bol yağmur indirsin.” (Nüh Süresi, 71/10,11 )

 

Hz. Muhammed (sav) bir kıtlık zamanında yağmur dua etmiş ve daha ellerini indirmeden mübarek sakalı yağmur suyu ile ıslanmıştır. Enes bin Malik (ra ) şöyle buyuruyor:  Bir defasında insanlar bir kıtlığa uğradılar. Bir Cuma günü idi. Peygamberimiz (asv) hutbe okurken, karşı kapıdan birisi girdi ve:

“Ya Resülallah! Mallar helak oldu. Çoluk çocuk aç kaldı. Bize dua buyur!” dedi.
Hz. Muhammed (sav) mübarek ellerini kaldırdı. O sırada gökyüzünde gözümüze hiçbir bulut parçası gözükmüyordu. “Allahümme eğısna!” (Allah’ım bize yağmur ver!) ve “Allahümme’skına!” (Allah’ım bize su ver!) diye dua etti.
Nefsim kudret elinde bulunan  Yüce Allah’a yemin olsun ki, bulutlar dağlar gibi gökyüzünü sarmadıkça, o mübarek ellerini indirmedi. Minberden inerken mübarek sakalına doğru yağmur tanelerinin yuvarlandığını gördüm. O gün, ertesi gün, daha ertesi gün… Ta öteki Cuma’ya kadar. Hep üzerimize yağmur yağıp durdu. Ertesi
Cuma yine bir adam ayağa kalkarak, bu defa “Ya Resûlallah! Binalar yıkıldı. Mallar boğulmaya başladı. Bize dua buyur” dedi.

Bunun üzerine Hz. Muhammed (sav) insanoğlunun bu kadar çabuk usanmasına tebessüm etmişti. Mübarek ellerini
kaldırdı. “Allahümme havâleynâ, velâ aleynâ!” (Allah’ım, etrafımıza gönder! Üzerimize gönderme!) diye dua etti. Bunu söylerken mübarek eliyle hangi cihetteki buluta işaret buyurdu ise, orası açıldı. Medine üstü açık bir alan oldu. Kanat vadisi bir ay mütemadiyen aktı ve hangi yönden kim geldiyse bol yağmur geldiğinden bahsetti.” (Buhâri, 3/505, 538; Müslim, İstiskâ, 8; Nesâi, İstiskâ, 9 )

Abdullah bin Zeyd (ra.aha) şöyle diyor: “Nebi (sav) namaz kılınan yere çıkıp yağmur duası yaptı. Kıbleye döndü. Ridâsını ters çevirdi. İki rek’at namaz kıldırdı.”( Müslim, İstiskâ, 2; Buhâri, İstiskâ, 540 )

Abbas b. Temim (ra.anha) amcasından nakleder: Peygamberimiz (sav) yağmur duasına çıktım. Ridâsını ters çevirdi. Arkasını da cemaate dönerek dua yaptı.  Daha sonra iki rek’at namaz kıldı. Namazda kıraati açıktan okudu.”(Nesâi, İstiskâ, 5 )

Enes bin Malik (ra.anha) şöyle diyor: “Nebi (sav) yağmur duası yaptı da, ellerinin arkasıyla semaya işaret etti.”( Müslim, İstiskâ, 6 )

Bir diğer rivayetinde Enes (ra.anha) şöyle naklediyor:  ellerinin içini aşağıya getirip uzatarak, şöyle demiştir: “Peygamberimiz(sav) ellerini böyle yaparak yağmur duasına çıkardı. Ellerini o kadar kaldırırdı ki, koltuk altlarının beyazlığını görürdüm.”(Ebü Davud)

Dua sırasında sünnet olan, istenen şeyin lehimize olması halinde ellerin semaya doğru açık tutulması; aleyhimize olması halinde, yani bir âfetten ve şerden  Cenab-ı Allah (cc) sığınmamız söz konusu olduğunda ise, avuç içlerinin yere, sırtının da semaya doğru çevrilmesidir. İkisi de sünnettir.

Efendilerin Efendisi Peygamberimiz (sav) mübarek ellerini koltuk altının beyazı görülünceye kadar kaldırmış
ve avuç içini yere çevirmiştir. Ellerin bu şeklini “taabbüdî” kabul etmek, yani ibadet şeklinin böyle olduğunu düşünmek, teslimiyet açısından bizi daha sağlıklı neticeye götürür. Bundaki görünebilen hikmete gelince: Hz. Muhammed (sav) yağmur ve su istemekle beraber, susuzluk musibetinden de, suyun afetinden de Allah (cc) sığınmıştır. Bu durumda rahmet isterken ellerin düz çevrilmesi, afetten  Yüce Mevlamıza sığınırken de ellerin ters çevrilmesi sünnete uygundur.  Nebi (sav) Mübarek ellerini çok fazla kaldırıp yere doğru çevirmekle, ihtiyaç duyulan suyun gökten aşağıya doğru indirileceğine işaret buyurmuştur.

 

Türkçe Yağmur Duası

  • ‘’Ya Rabi Bize yardım eden,içimize sinen,bol,faydalı her tarafı kaplayan ,her tarafa akıp giden her tarafı sulayan bir yağmur ihsan buyur.’’ Ey güzel Allah’ım bizleri yağmurla nimetlendir,Bizleri ümidini kesenlarden eyleme.
  • ‘’Ya Rabi Bizim için ekinlerimiz yetişsin,sağmal hayvanlarımız süt versin,göğün bereketleri ve yeryüzünün bereketleri ile bizi bereketlendir,nimetlendir.
  • ‘’Ey güzel Allah’ım! Biz senden mağfiret,bağışlanma dileriz.şüphesiz sen çok mağfiret edensin .bize semadan bol ve hayırlı yağmurlar yağdır.’’
  • ‘’Ey Allah’ım Ne zamandır yağmur yağmıyor.bağlarımızın bahçelerimizin tarlalarımızın ve hayvanlarımızın ihtiyacı olan sular azalmaya,kaynaklar kurumaya başladı,Rahmetinle,merhametinle sen acı bizlere;rahmet ver,yağmur ver,bol bereket ver Ya Rabbi!.
  • ‘’Belki bizler çok günahkarız,boynumuz bükük,senden bir şey istemeye yüzümüz yok,ama şu yaşlı ninelere hürmetine, yaşlı dedeler hürmetine, çocuğunu emziren anneler ve anasını emen küçük yavrular hürmetine, meleyen kuzular hürmetine bizi rahmetinle,şefkatinle ve merhametinle kucakla,bizden yağmuru esirgeme Ya Rabbi.
  • ‘’Ey Allah’ım senden mağfiret diliyoruz. Mağfiretini esirgeme.çünkü mağfiret eden sensin, bağışlayan sensin,sana niyaz ediyoruz, Bizlere afatsız,Zarasız yağmurlar ihsan eyle.
  • ‘’Sen bize dua etmemizi emrettin,kabul edeceğini vaad ettin.bize emrettiğin üzere sana dua ediyoruz; tüm içtenliğimizle sana yalvarıyoruz, vaad ettiğin gibi dualarımızı kabul eyle.çünkü sen vaadinden dönmezsin.

 

 

Paylaş

Yorumlar