Vedduha | Duha Süresi Arapça Yazılışı Okunuşu Duha Süresi Niçin Nazil Olmuştur

0

Duha süresi, adını ilk âyetinde geçen ve ‘’Kuşluk vakti“manasını taşıyan ‘’Duhâ“ kelimesinden
almıştır. Ayrıca; ‘‘Ve´d-Duhâ“ adıyla da bilinir.  Bu süre Mekke döneminde nâzil olmuştur, 40
kelime ve 172 harften oluşur.  Mushaftaki  sıralamada 93, iniş sırasına göre ise 11. süredir.

Duha Süresi Arapça Yazılışı

Duha süresi Türkçe Okunuşu

1.)Vedduha.
2.)Velleyli iza seca.
3.)Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala.
4.)Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula.
5.)Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda.
6.)Elem yecidke yetiymen feava.
7.)Ve vecedeke dallen feheda.
8.)Ve vecedeke ‘ailen feağna.
9.)Femmel yetiyme fela takher.
10.)Ve emmessaile fela tenher.
11.)Ve emma binı’meti rabbike fehaddis.

Duha süresi Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla…
1-Yemin olsun kuşluk vaktine.

2.)Kararıp sakinleştiğinde geceye,

3.) Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı.

4.)Son (âhiret) senin için önden (dünyadan) daha hayırlıdır.

5.)Yakında Rabbin sana verecek ve sen râzı olacaksın.

6.)Seni yetim olarak bulup barındırmadı mı?

7.)Seni kaybolmuş bulup yol göstermedi mi?

8.)Seni fakir bulup zengin etmedi mi?

9.)Öyle ise sakın yetime zulmetme.

10.)Dilenciyi de azarlama.

11.)Fakat Rabbinin nimetini daima anlat!

Duha  Sürelerin Özellikleri

Duha süresi; müşriklerin üzücü söz ve davranışlarına karşı Hz. Muhammed (s.a.v.)‘e bir tesellidir.
Çocukluğundan beri  Cenab-ı Allah´ın korumasında olan  Efendimiz (s.a.v.)‘in, birçok güçlüğü aşarak hangi nimetlere ulaştığını hatırlatmaktadır. Efendimiz (s.a.v.)‘in de yetimlere, yoksullara iyi
davranması emredilmektedir.
Ve bu sürede; Efendimiz (s.a.v.)‘in, günden güne daha fazla nimetlere ulaşacağını müjdelemekte,
bu nimetlere şükretmesi gerektiği hatırlatılmaktadır.

 

Duha Sürenin  İniş Nedeni 

Hz. Muhammed (s.a.v) vahiy, bir müddet kesilince sıkılmıştı. Vahyin ne kadar süreyle kesildiği
konusunda farklı rivayetler  bulunur.  2 yada 3 gün olduğu rivayeti daha ağırlıklıdır.
Bu müddetin 15-25 veya 40 gün olduğu da rivayet edilir.

Cenab-ı Allah; âyetlerini birkaç gün indirmeyi geciktirince, Mekkeli müşrikler, Efendimizle  alay etmeye
başladılar. Başta Ebü Leheb‘in karısı Ümmü Cemil olmak üzere, İslâm düşmanları rahatsız oldular.
İstiyorlardı ki, yeni bir âyet nâzil olsun da alay etsinler.

Hz. Muhammed (s.a.v.)‘e kısa bir müddet âyet nâzil olmayınca bu sefer müşrikler: “Muhammed‘in Allah‘ı
Muhammed‘i bıraktı“ diyerek kargaşa çıkarttılar. Bir kısmı da Efendimiz (s.a.v.)‘e: ‘’Herhâlde Rabbin
sana darıldı ve seni terketti“ diyerek dalga geçtiler. Bu sözler üzerine Efendimiz (s.a.v.) üzüldü ve bu
süre nazil oldu.

 

 

 

Paylaş

Yorumlar