Vahiy, Ayet Ve Sure Kelimelerin Anlamları

0

KUR’AN NEDİR?

Peygamberimiz Hz. Muhammed’e, Allah tarafından vahiy yoluyla, 23 yılda ayet ayet, sure sure gönderilen ilahi Kitaba Kur’an denir. Kur’an söz ve manası ile Allah kelamıdır. Peygamberimize Arapça olarak indirilmiştir. Hiçbir değişikliğe uğramadan da bize kadar ulaşmıştır. Allah’dan nasıl indirilmişse, sonsuza kadar da öyle kalacaktır. Çünkü Allah, Onu koruyacağını, Kur’an’da şöyle haber veriyor: “Onu Biz indirdik ve Biz koruyacağız.” (Hicr, 15/9)

VAHİY, AYET VE SÜRE

a. Vahiy: Allah’ın peygamberleriyle haberleşme metod ve şekillerine vahiy denir.
Her insan duygu ve düşüncelerini başkalarına aktarırken birtakım metodlar kullanır. Karşılıklı konuşma işaretleşme, telgraf, telefon, mektup haberleşmesi gibi.
Allah bir nurdur. O’nun bizim gibi ağzı, dili gözü yoktur. Ama o sese, ağız ve dile ihtiyaç duymadan sin söyler. Kullarına kendi katından, istediği buyrukları bildirir. İşte O’nun emir ve yasaklarını peygamberlerine bildirmesi vahiy yoluyla olur. Vahy’in gerçek şeklini ancak peygamberler bilir. Fakat onların bize haber verdiklerine göre vahiy çeşitli şekillerde meydana gelir. Çoğu zaman Allah, emirlerini melek Cebrail’e bildirir. O da insan şekline bürünerek, Allah’ın âyetlerini anlayacağı bir dille Peygambere okur. Bazen de asıl şekliyle Peygambere gelir ve âyetleri getirir.
Ayrıca Allah, bildirmek istediğini doğrudan doğruya peygamberinin kalbine işler. Peygamber kalbine doğan haberin Allah Kelâmı olduğunu anlar.
Bunların dışında da vahyin çeşitleri vardır. İşte Kur’ani Kerim bizzat melek Cebrail aracılığı ile Peygamberimize Allah’dan gönderilmiş bir kitap’tır.

b. Ayet: Kur’an’da, birbirinden büyük noktalarla ayrılmış uzun veya kısa cümleler vardır. Bunlara “ayet” denir. Kutsal Kitabımızda 6666 ayet vardır.

c. Sûre: Ayetlerin birleşmesiyle meydana gelen uzun ya da kısa bölümlerden herbirine “sure” adı verilir. Sürelerin “Fâtiha Sûresi”, “Bakara Sûresi” gibi özel isimleri vardır. Kur’an 114 süreden meydana gelmiştir. Bu sureler içinde, bir veya birkaç konudan bahsedilir.

Paylaş

Yorumlar