Ulül azm nedir? Ulül azm Peygamberlerin İsimleri

0

Ulü’l-azm Peygamberler kimlerdir?
“Ülü’l-azm” Peygamberler,  verilen ağır görev ve yüklendikleri sorumluluk karşısında yılmadan  dini insanlara tebliğ görevini  sabırla yerine getiren, tüm  zorluklara direnen, azim ve sebat gösteren Peygamberlere denir.  Kuran-ı kerimde (Şürâ 42/13; Ahzâb  33/7)  ayette  Cenab-ı Allah (c.c.) şöyle buyuruyorlar: “O, dini ayakta tutun, onda ayrılığa düşmeyin diye dinden Nuh’a tavsiye ettiğini, sana vahy ettiğimiz, İbrâhim’e, Musâ’ya ve İsâ’ya tavsiye ettiğimizi Allah size de din kıldı.”

 

Ulü’l-azm Peygamberlerin isimleri 

 

Hazreti Nuh, (as) Hazreti. İbrahim (as), Hareti Musâ (as), Hareti İsâ (as) ve son Peygamber Hareti Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)dir.

 

Dinimize  göre tüm peygamberler, peygamber olmaları sıfatıyla eşit kabul edilir ve aralarında bir ayırım yapılmaz.  Fakat  görevinin büyüklüğü ve  Yüce Allah (c.c.)  nezdindeki yeri bakımından aralarında derece ayrılığı bulunmaktadır.

Konuyla alakalı  Kuran-ı kerimde Bakara süresi  2/253 ayette  Cenab-ı Allah (c.c) : “İşte bu peygamberlerden bir bölümünü diğerlerinden üstün kıldık. Allah onlardan bir kısmı ile konuşmuş, bazılarını da derecelerle yükseltmiştir.” buyurmuştur

Başka bir ayette şöyle buyuruyor: “O hâlde (Resûlüm) sen de, ulü’l-azm peygamberlerin sabretmesi gibi sabret…”(Ahkaf 35) âyet-i kerimesinde peygamberlerden bir kısmı “ulü’l-azm” yani “yüksek azim ve sebat sahibi” olarak nitelendirilmiştir.

 

 

Paylaş

Yorumlar