Üç Aylarda Okunacak Dualar ve Tesbihler

0

Üç Aylar’da okunacak dualar ve tesbihleri dinimizde.com okurlarımız için derledik. Üç Aylar’da (Receb, Şaban ve Ramazan) yapılacak dualar ve diğer ibadetler.

 

Üç Aylar’da okunacak dualar ve tesbihler:

RECEP AYINDA OKUNACAK DUA

Receb-i Şerif girdiği zaman Resul-i Ekrem (s.a.v) :

“Ey Rabbim! Bize Receb’i ve Şa’ban’ı mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua ederlerdi (İbn Hanbel, I, 259).

Ayrıca Recep ayının birinden itibaren Ramazan-ı Şerif sonuna kadar her gün 1000 adet kelime-i tevhid okumalıdır.

 

REGAİP GECESİ KILINACAK NAMAZ

Leyle-i Regaip’ten evvelki perşembe günü oruç tutulup akşam birkaç lokma iftar edip akşam namazını edadan sonra iki rek’atta bir selam vermek üzere on iki rek’at nafile namaz kılınacaktır. Her rek’atta Fatiha’dan sonra üç defa “Kadir” suresi ve on iki defa “İhlas” suresi okunacaktır.

Veyahut bir defa “Kadir” suresi ve üç defa “İhlas” suresi okunur.

Namaz tamam olduğunda yetmiş kere:

“Allah’ım, ümmi nebi Efendimiz Muhammed’e, aline ve ashabına salat u selam eyle!” duası okunacakdır. Sonra secde edilip secdede yetmiş kere:

“Bizim Rabbimiz, Ruh’un ve melaike-i kiramın Rabbi, bütün kusurlardan münezzeh ve cümle eksikliklerden pak ve yücedir.”

Secdeden baş kaldırıp otururken yetmiş kere:

“Rabbim, beni mağfiret et, bana rahmet et, bildiğin bütün kusurlarımdan geç, onları bağışla, şüphesiz Sen en yüce ve en kerimsin.” duası okunacak. Tekrar secde edip yine yetmiş kere:

 

“Bizim Rabbimiz, Ruh’un ve melaike-i kiramın Rabbi, bütün kusurlardan münezzeh ve cümle eksikliklerden pak ve yücedir.” duası okunacak. Ve sonra secdede iken dünyevi ve uhrevi ne haceti varsa Cenab-ı Allah’tan niyaz edilecektir. Sonra kişi secdeden başını kaldırıp namaz ve duası tamam olmuş olur.

 

MİRAÇ GECESİ NAMAZI

Receb-i Şerif’in yirmi yedinci gecesine müsadif olan mübarek Leyle-i Mi’rac’da on iki rek’at nafile namaz kılınması müstahsen görülmüştür. Her rek’atda Fatiha-i şerifeden sonra başka bir sure okuyarak iki rek’atda bir selam vermeli ve sonra yüz defa:

“Allah’ı tesbih ederim/bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim, hamd Allah’a mahsustur, Allah’tan başka ilah yoktur, Allah en büyüktür.” zikrini okumalı. Sonra yüz defa istiğfar etmeli ve yüz kere de Resul-i Ekrem Efendimiz’e salat ve selam göndermelidir. Bunlardan sonra da kendisi için istediği şekilde dua eder.

Gündüzünde de oruçlu bulunmalıdır. Ma’sıyete dair olmaksızın yapılacak her duanın kabulü inayet-i ilahiyyeden umulur. (İbn-i Asakir, Fadlu Receb, no: 12)

 

BERAT DUASI NASIL YAPILIR?

“Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Allah’ım, ey ihsan ve ikram sahibi olan ve kendisine ihsan edilemeyen, ey Celal ve İkram Sahibi, ey lutfu ve ihsanı bol olan, Sen’den başka ilah yok, sen kendisine iltica edenlerin yardımcısı, kendisine sığınanlara eman veren, korkanların kendisinde emniyete kavuştuğu yüce zat’sın.

Allah’ım! Beni katında, Ümmü’l-Kitab’da şaki/kötü veya mahrum veya kovulmuş veya rızkı dar olarak yazdıysan, Allah’ım fazl u ihsanınla kötülüğümü, mahrumiyetimi, kovulmamı ve rızkımın az olmasını sil, beni katında, Ümmü’l-Kitab’da said/iyi, rızkı bol ve hayırlara muvaffak olan bir kulun olarak yaz. Şüphesiz Sen Rasul’ünün lisanı üzere indirilen Kitab’ında bir söz buyurdun ve Sen’in sözün haktır:

«Allah dilediğini siler, (dilediğini de) sabit bırakır. Ümmü’l-Kitab (Ana Kitab) O’nun yanındadır.» (er-Ra’d, 39)

İlahi! En büyük tecellin ile (Her hikmetli işe kendisinde hükmedilen) (ed-Duhan, 4) ve kesin karar verilen mübarek Şa’ban’ın yarısı gecesinde, bizden bildiğimiz, bilmediğimiz ve Sen’in bildiğin bütün belaları uzaklaştır. Şüphesiz Sen en yüce ve en keremlisin. Allah, Efendimiz Muhammed’e, aline ve ashabına salat u selam eylesin!” (Bkz. Ali el-Müttaki, no: 5090)

Şa’ban-ı şerifin onbeşinci, Berat gecesi akşam namazından sonra üç defa Yasin suresi ve her birinin sonunda bu Berat duası okunacaktır. Birinci Yasin-i Şeriften sonra bu dua okunurken Allah’ın said kullarından olmak niyyetiyle okunacaktır. İkinci defa okunurken hayırlı ömür uzunluğu niyyetiyle okunacaktır. Üçüncü defa okunurken kaza ve belalardan emin olup hayırlı rızık için okunacaktır.

Berat gecesinde yatsıdan sonra ikide bir selam vermek üzere yüz rekat namaz kılınır. Her rekatta Fatiha’dan sonra on kere İhlas-ı şerif okunur. On defa İhlas-ı şerif okumaya kudreti olmayan beş veya üç kere okur. Bu namaz tamam oldukdan sonra okuyabildiği kadar salavat-ı şerife ve huzur-ı kalble tövbe ve istiğfar edip Allah Teala Hazretleri’nden dünyevi ve uhrevi hacetlerini taleb ve niyaz edecektir.

 

KADİR GECESİ OKUNACAK DUALAR VE YAPILACAK DİĞER İBADETLER

İlk önce iki rekat namaz, her rekatta Fatiha’dan sonra yedi kere İhlas-ı şerif okunacak, selamdan sonra yetmiş kere istiğfar edilecektir.

Sonra yine iki rekat namaz, her rekatta Fatiha’dan sonra üç defa İhlas, selamdan sonra şu dua okunacak:

“Daima ayakta ve uyanık olan zatı tesbih ederim. Daima var olan zatı tesbih ederim. Hiçbir zaman gafil olmayıp daima muhafaza eden zatı tesbih ederim. Cömert olup cimrilik yapmayan zatı tesbih ederim. Cezalandırmada acele etmeyip merhametle muamele eden zatı tesbih ederim. Allah’ı tesbih ederim, hamd Allah’a mahsustur, Allah’tan başka ilah yoktur, Allah en büyüktür. Güç ve kuvvet ancak yüce ve azamet sahibi Allah’ın tevfiki iledir. Sen’i tesbih ederim ey Alim, Sen’i tesbih ederim ey Azim! Benim pek büyük olan günahlarımı mağfiret eyle!”

 

İFTAR DUASI

“Allah’ım Senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım. Sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açıyorum.” (krş. Ebu Davud, Savm, 22)

 

AREFE GÜNÜ OKUNACAK DUA

Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) Arefe gününde en ziyade şöyle derlerdi:

Allah’tan başka ilah yoktur, yalnız O vardır ve hiçbir şeriki yoktur. Mülk O’nundur ve hamd de O’na mahsustur. Bütün hayırlar O’nun elindedir ve O her şeye kadirdir.”

Üç aylarda çekilecek tesbihler okunan dua ve üç ayların önemi

Üç aylarda çekilecek tesbihler okunan dua ve üç ayların önemi

Paylaş

Yorumlar