Tilavet Secdeyi Vacib Kılan Ayetler ve Mealleri

0

Tilâvet Secdesi Nedir?
Bir müslüman Kuran-ı Kerimde  bir secde âyetini okursa yada dinlerse  bu secdeyi yapması vacib olan secdedir. Ayetlerden herhangi biri, üzerine vacib olan secdeyi yapmazsa günaha girer.  Kuranı Kerimde İnşikâk, 21 ayette:  “Onlar kendilerine Kur’an okununca secde de etmezler.”  Peygamberimiz (sav) şöyle le buyuruyor:  Ademoğlu secde âyeti okur ve secde ederse şeytan ağlayarak ayrılır ve: “Yazık bana, insanoğlu secdeyle emredildi ve secde etti, mukabilinde ona cennet var. Ben de secdeyle emrolundum ama ben itiraz ettim, benim için de ateş var ”buyurur (SAHİH-İ MÜSLİM 81)

Tilavet Secdesi Şöyle Yapılır?

İlk önce tilavet secdesi yapacak  olan kişinin abdestli olması  üstünün başının temiz ve avret yerlerininde
örtmesi gerekir.
Niyet ettim tilavet secdesi yapmaya  kıbleye dönülür ve ellerini kaldırmadan  “Allahüekber” diyerek secdeye gidilir.  Üç defa “Sübhâne rabbiye’l-a’lâ” dedikten sonra  tekrardan “Allahüekber” diyerek secdeden kalkılır. Arkasından “Ğufrâneke Rabbenâ ve İleykel masir” der.

Secdeyi Vacib Kılan Ayetler ve Mealleri
Kuran-ı Kerimde 14 yerde secde âyeti bulunur.  Bu  âyetlerin numaraları  ve tefsiri aşağıda verilmiştir:

 1. “Kuşkusuz Rabbin katındakiler O’na kulluk etmekten kibirlenmezler, O’nu tesbih eder ve yalnız O’na secde ederler.” A’raf, 206. ayet
 2. “Göklerde ve yerde bulunanlar da onların gölgeleri de sabah akşam ister istemez sadece Allah’a secde
  ederler.” Ra’d, 15 ayet
 3. “Göklerde bulunanlar, yerdeki canlılar ve bütün melekler, büyüklük taslamadan Allah’a secde ederler.” Nahl, 49. ayet
 4. “Hem ağlayarak yüzleri üstü secdeye kapanıyorlar, hem de üstü Kur’an’ı işitmek onların kalb
  yumuşaklığını artırıyor.”İsrâ,109 .ayet
 5. Onlara, çok merhametli olan Allah’ın âyetleri okunduğunda ağlayarak secdeye kapanırlardı.”
  Meryem,58. ayet
 6. “Görmez misin ki, göklerde olanlar ve yerde olanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve
  insanların birçoğu Allah’a secde ediyor”Hac,18. ayet
 7. Onlara: Rahmân’a secde edin! denildiği zaman: “Rahmân da neymiş! Bize emrettiğin şeye secde eder miyiz hiç!” derler ve bu emir onların nefretini arttırır.”Furkân,60. ayet
 8. “(Şeytan böyle yapmış ki) göklerde ve yerde gizleneni açığa çıkaran, gizlediğinizi ve açıkladığınızı bilen
  Allah’a secde etmesinler.”Neml, 25. ayet
 9. “Bizim âyetlerimize ancak o kimseler inanırlar ki, bunlarla kendilerine öğüt verildiğinde, büyüklük taslamadan secdeye kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler.” Secde,15. ayet
 10. “Davud, kendisini denediğimizi sandı ve Rabbinden mağfiret dileyerek eğilip secdeye kapandı, tevbe
  edip Allah’a yöneldi.”Sâd, 24. ayet
 11. “Eğer Allah’a ibadet etmek istiyorsanız, güneşe de aya da secde etmeyin. Onları yaratan Allah’a secde edin!”Fussilet, 37. ayet
 12. “Haydi Allah’a secde edip O’na kulluk edin!”Necm, 62. ayet
 13. Onlar kendilerine Kur’an okununca secde de etmezler.”İnşikâk, 21. ayet
 14. “Sakın, sakın! Ona boyun eğme; secde et ve yaklaş.”İkra, 19. ayet
Paylaş

Yorumlar