Tilavet Secdesi Nedir| Hükmü nedir | Ne zaman Yapılır

0

Tilavet Secdesi Nedir?
Kuran-ı Kerimde bir secde âyetini okuyan yada işiten müslümanın yapması vacib olan secdedir. Bunlardan herhangi biri, üzerine vacib olan secdeyi yapmazsa günahkar olur.

Hz. Muhammed (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Ademoğlu secde âyeti okur ve secde ederse şeytan ağlayarak ayrılır ve: “Yazık bana, insanoğlu secdeyle emredildi ve secde etti, mukabilinde ona cennet var. Ben de secdeyle emrolundum ama ben itiraz ettim, benim için de ateş var ” der. ”

Tilâvet Secdesi Niçin Vaciptir?
Kuran-ı kerimde  İnşikâk, 21. ayette: “Onlar kendilerine Kur’an okununca secde de etmezler.”
Bir kimse ancak vacib olan işi yapmamaktan ötürü kötülenir. Diğer yandan bu secde namazda yapılan secde olup, namaz secdesi gibi vacib hükmüne tabi olur.
Peygamberimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Kur’an’ı okuyan ve dinleyene secde etmek vacibtir”
Tilavet secdesini yapmak, Hanefilere göre vacip, diğer üç mezhebe göre ise sünnettir.

Tilâvet Secdesi  Hangi Durumlarda Yapılır
Kuran-ı kerim açıkta okunursa secde âyetini işiten kimsenin de secde etmesi gerekiyor.
Okunan secde âyetini işitmek veya dinlemek. İşitmek kasıtsız, dinlemek ise kasıtlı olur.
Eğer  imama uymuş  ise,  imamın okuduğu secde âyetini duymasa bile tilâvet secdesi yapar.
Okuyan eğer duyma özürlü olsa dahi, okuma ile üzerine vacip olur.
Müslüman olan bir cünüp yada sarhoş da okuyacağı  yahut  duyduğu bir secde âyetinden dolayı secde ile yükümlü olur. Temizlik ve ayık halinde tilavet secdesini yapmaları gerekiyor.
Kendisine secde âyetinin okunduğu haber verilen uyuyan kimseye de tilâvet secdesini yapması gerekir.
Secde âyetini hoparlörden dinlemek, okuyucudan dinlemek  aynısıdır. Radyo ve televizyondan
dinlenen secde âyeti de hoparlörden dinlemeye benzer. Çünkü sesin tel aracılığı ile ulaşması ile
ses dalgaları aracılığı ile telsiz olarak anında ulaşması arasında bir fark yoktur.

 

Tilavet secdesini yapmasına gerek olmayan durumlar
Kuşa yada papağana secde âyetini ezberletmesi veya ses kayıt cihazının bandından veya ses yankısı olarak dinlerse secde etmesine gerek yoktur. Secde âyeti uyuyan, baygın olan yada akıl hastası bulunan veya mümeyyiz olmayan çocuktan duysa, en sağlam görüşe göre tilavet secdesini yapmasına gerek yoktur.

Tilavet secdesi yapılmazsa ne olur?
Namaz dışında okunan secde ayetlerinin secdesi, ömür boyunca yapılabilir.  Tilavet secdesini hiçbir mazereti yokken geciktirmek mekruhtur.
Geciktirdiğinden dolayı günaha girmez ama vacibi yerine getirmeden ölürse günahkar olur.

Tilavet Secdesi Nasıl Yapılıyor?

Kur’an-ı Kerim’de tilâvet secdesi bulunan âyetlerin kenar kısmında yazılıdır. Kuran-ı kerimi okuyan kişi bu ayeti okuduğu zaman secde etmek üzerine vacip olur.  İlk olarak tilavet secdesi yapacak kişinin abdestli, üstünün başının temiz ve avret yerlerininde örtülü olması gerekir.
Tilavet secdesi yapmak niyetiyle abdestli olarak kıbleye yönelir ve eller kaldırmadan  “Allahu Ekber” diye tekbir alarak secdeye  gider. Secdede 3 defa “Sübhane rabbiye’l-a’là”dan sonra tekrar “Allahü Ekber” diye tekbir  getirerek doğrulur. Ayağa kalkarken de
“Semi’na ve eta’na gufrâneke rabbena ve ileyke’lmasir” der.

Secde âyetinin mealini okuyan secde yapması şart mı?
Secde âyetinin mealini okuyan yada dinleyen kimse de secde yapması gerekiyor.

 

Kuran-ı  Kerimde  gecen secde ayetleri  şunlardır

1- Sure-i A’râf, 206. ayet 8-Sûre-i Neml, 25. ayet 2- Süre-i Ra’d, 15. ayet 9-Süre-i Secde, 15. ayet 3- Sure-i Nahl, 49. âyet 10-Süre-i Sad, 24. âyet 4- Sure-i İsra, 107. âyet 11- Süre-i Fussilet, 37. âyet 5- Süre-i Meryem, 58. ayet 12-Süre-i Necm, 62. ayet 6- Sure-i Hac, 18. ayet 13-Sûre-i İnşikâk, 21. ayet 7- Süre-i Furkan, 60. âyet 14-Süre-i Alak, 19. ayet

Paylaş

Yorumlar