Tilavet secdesi nasıl yapılır | Kuranda geçen secde ayetleri nelerdir

0

Secde, kelime anlamı boyun eğmek, alnı yere koymak, tevazu ile teslim olmak anlamına gelir. Dinimizin anlayışına göre yalnızca ibadetlerimizi yerine getirmek amacıyla Yüce Allah (c.c) dan başkasına secde etmek haramdır.

 

TİLAVET SECDESİ

İslam dininin ilk ortaya çıktığı dönemlerden önce cahiliye dönemi adı verilen o karanlık dönemde peygamber efendimiz (s.a.v) putlara tapılmasını yasaklamış, insanları ancak alemlerin rabbinden başka kimseye secde etmemesi konusunda telkin etmiştir. Kur’an-ı Kerim’de geçen ” Yalnızca Allah’a (c.c) secde edin (en-necm53/62) gibi ayetler secdenin anlamını açıkça ortaya koymaktadır. İnsanlar günlük hayatta çektikleri zorlukların kendisi için birer sınav olduğunu unutmamalı ve başına gelen her olayda kişilere güvenip yardım isteyeceğine Rabbine güvenip onun sonsuz kudretinden ümidini hiç bir zaman kesmemelidir. Unutulmamalıdır ki her ezan her namaz bizi Rabbimizin huzuruna çıkarmaktadır. Secde ederken yalnızca Rabbine teslim olmalı yalnızca ona kulluk etmeliyiz.
Secde namazın farzı olduğu kadar ibadetlerimizi kolaylaştırma hususunda çok önemlidir bundan dolayı secdenin bir çok farklı yapılışı vardır. Namazın farzlarından olan secde dışında, namazın rükünlerinden birinin yanılarak geciktirilmesi veya vâciplerinden birinin terk ya da tehiri halinde yapılması gereken secde SEHİV SECDESİ  ve Kur’ân-ı Kerîm’de yer alan secde âyetlerinden birinin namaz içinde veya namaz dışında okunması ya da işitilmesi durumunda yapılması gereken secde TİLÂVET SECDESİ gibi başka secde çeşitleri de vardır.

Tilavet secdesi nasıl yapılır

 

Tilavet secdesi Kur’an da 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılan secdedir. Tilavet secdesi yapacak kişi ellerini kaldırmadan doğrudan doğruya ‘Allahu ekber’ diyerek bir kere secdeye gidip üç defa “Sübhane Rabbiye’l-alâ” dedikten sonra yine ‘Allahu ekber’ diyerek secdeden kalkar. Böylece tilavet secdesi tamamlanmış olur. Yani tilavet secdesinden sonra teşehhüt miktarı oturmak ve selam yoktur.

Tilavet secdesini gerektiren âyetleri işiten kişinin, hemen secde yapmaya fırsat bulamaz ise, “Semi’nâ ve eta’nâ ğufrâneke Rabbena ve ileyke’l-masîr” demesi müstehaptır. O anda yapamadığı secdeyi daha sonra yapar.

 

Kur’ân-ı Kerimde geçen secde ayetleri, 14 tanedir

 

Secde Ayetleri:

1.A’râf suresinin 206;

2.Ra’d suresinin 15,

3. Nahl suresinin 49,

4.İsra suresinin 107,

5.Meryem suresinin 58,

6.Hac suresinin 18,

7.Sâd suresinin 24,

8.Furkan suresinin 60

9.Neml suresinin 25,

10.ecde suresinin 15,

11.Fussılet suresinin 37,

12.Necm suresinin 62,

13.İnşikâk suresinin 21,

14.Alak suresinin 19’uncu .ayetidir.

Paylaş

Yorumlar