Tevbenin kabul Alametleri

0

Tevbenin kabul alameti sekiz şeyde görünür.

1) Dilinden korkar. Bu sebeble dilini yalan, gıybet ve lüzumsuz sözden men edip zikir ve tilâvetle meşgul eder.

2) Midesi için korkar. Az da olsa helâl olmayan şeyi midesine koymaz.

3) Gözünden korkar. Harâma bakmaz, sevgi gözü ile dünyaya bakmaz, bakışı ancak ibret için olur.

4) Eli için korkar. Bundan dolayı elini harâma uzatmaz, ancak birşeyde taat varsa ona uzatır.

5) Ayakları için korkar. Bunun için onlarla ma’siyete gitmez, tàata gider.

6) Kalbi için korkar. Bunun için düşmanlık kin ve arkadaşlara karşı beslediği hasedi ondan çıkarır, yerine Müslümanlara karşı samimiyyet ve şefkat duygusunu yerleştirir.

7) İşittiği şeyden korkar. Bundan dolayı haktan başka bir şey işitmez.

8) Tâatı için korkar. Bunun için onu sâdece Allah için yapar, gösteriş ve nifaktan sakınır.

 

Konuyla Alakalı Ayetler

 

«De ki: Ey günah işlemekte haddi aşarak nefislerine karşı cinayet işlemiş kullarım! Allah’ın rahmetinden ümid kesmeyin. Şübhesiz Allah bütün günahları bağışlayıcıdır. Çünkü O çok bağışlayıcıdır. Çok esirgeyicidir»   (Zümer süresi; ayet 53 )

 

«Her kim zerre kadar bir hayır işlerse onu görecektir. Her kim de zerre kadar bir şer işlerse onu görecektir» (Zilal  süresi; ayet 7-8).

«Hem de gündüzün tarafından ikisinde ve gündüze yakın saatlerinde namaz kil. Çünkü güzel işler kötülükleri giderir. Bu, idraki olan lara bir öğüttür» (Hud süresi; ayet 114).

«Çünkü Allah, onların kötülüklerini iyiye çevirir, Allah Gafür’dur. Rahîm’dir» ( Furkan süresi; ayet 70)

Paylaş

Yorumlar