Tevbe (tövbe) istiğfar duası budur

0

Peygamber (s.a.v.), insanlara rahmet olarak gönderildiği için, mü’minlere -günahları için- süratle ve tekrar tekrar tevbe etmelerini tavsiye etmiştir.

Bir kudsi hadiste Allah Teala şöyle buyuruyor:

“Ey kullarım! Sizler gece ve gündüz durmadan günah işleyen kimselersiniz. Günahların hepsin eden ancak benim. Öyle ise benden mağfiret isteyiniz de sizleri bağışlayayım.”

Kur’an-ı Kerim’de de yine Yüce  Allah (c.c) şöyle buyuruyor: “…Ey kendilerine kötülük edip, günahta aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Çünkü, bütün günahları bağışlayan Allah’tır.”

Tevbe istiğfar duası budur:

“Estağfirullah! Estağfirullâh! Estağfirullâhel azıymel kerimellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyel kayyûme ve etûbü ileyhi tevbete abdin zâlimin li nefsihî lâ yemliku li nefsîhî mevten ve là hayâten ve lâ nüşûrâ* Ve es’elühüt tevbete vel mağfirate vel hidâyete lenâ innehû hüvet tevvâbür rahıym*”

 

Yüce Allah’a niyaz şöyle olmalıdır:

“Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi! Eğer benim elimden, ayağımdan, gözümden, kulağımdan, dilimden ve bütün azalarımdan bilerek, bilmeyerek, kelime-i küfür ve fi’l-i küfür, günah, isyan, hata, şirk ve mâlâyâni sadır oldu ise ben onların cümlesine tevbe ettim, pişman oldum. Bir daha yapmamaya azm ü cezm ü kasd eyledim. Peygamberlerin evveli Adem Safiyullah, âhiri bizim Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) Efendimiz’dir. Bu ikisi ve bu ikisi arasında gelip geçen peygamberler haktır ve gerçektir. Cümlesine inandım, iman ettim. Dilimle ikrar, kalbimle tasdik ettim.

Paylaş

Yorumlar