Teşrik Tekbiri Duası |Kurban Bayramında Teşrik Tekbiri Okunuşu Anlamı

0

 Arefe gününün sabahından teşrik günlerinin sonuncusu yani kurban Bayramını dördüncü günü  ikindi namazına kadar her farz namazlarından sonra tekbir getirmek sünnettir.

 Bayram gününün akşamından imamın namaza başlamasına kadar tekbir getirmek, çarşıda, yolda, evde ve sàir yerlerde tekbirleri sesli olarak getirmek.

Teşvik Tekbiri  Okunuşu; “Allahu ekber *Allahu ekber *la ilahe İllallah hu Allahu ekber* Allahu ekber velillâhi’l hamd” 

Teşvik Tekbiri Anlamı “Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir*Allah’tan başka ilâh yoktur*O Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir*Hamd Allah (c.c) mahsustur”

Hacı, Kurban Bayramı gününün öğle namazından son teşrik gününün ikindisine kadar her namazdan sonra tekbîr getirir. Şâyed kısa kesecekse, tekbiri zikirlerden önce yapar. Ama uzatacaksa, zikirlerden sonraya bırakması sünnettir.

Tekbirin uzun sekli söyledir:

teşvik tekbiri

teşvik tekbiri

Her iki Bayramda da Müslümanların birbirleriyle bayramlaşmaları sünnettir. İbnu Hacer, bayramlaşmanın mendûb ve meşru olduğunu belirtirken buna delil olarak Buhâri’nin, «Bayramlarda İnsanların Birbirlerine Söyledikleri Hakkındaki Rivayetler diye bir başlık acmasını buna delil olarak getirir. İbnu Hacer buna dair rivayetleri ve várid olan haberleri naklettikten sonra, bir ni’met hâsıl olduktan yahud bir musibet zâil olduktan sonra şükür secdesi ve tâziyeyle birlikte tebrikleşmenin de genel olarak var olduğuna dâir Buhârî ve Müslim’de mevcud olan şu rivayeti delil getirir. Bu rivâyette Ka’b b. Mâlik şunu anlatmaktadır. Kendisi Tebûk gazvesinde savaşa katılmamıştı. Daha sonra bu yaptığından tevbe etmişti. Tevbesinin kabül edildiği kendisine müjdelenince Peygamber (S.A.V.) ‘e koşup gitmiş ve Talha b. Abdillah onu karşılayarak tebrik etmiştir.

Paylaş

Yorumlar