Tebbet Süresi Arapça Türkçe Okunuşu Meali Anlamı ve Fazileti

0

TEBBET SÜRESİ  Arapça Türkçe Okunuşu Meali Anlamı Fazileti  ve İniş Nedeni

“Tebbet”, “kurudu” anlamına gelen bir fildir ve Kur’an-i Kerim’de 111. sûrenin adıdır. Sürenin ilk kelimesi olup “kurusun!” anlamında beddua sözü olarak kullanılmıştır. Mekke’de nâzil olmuştur.  5 âyet oluşan Tebbet Süresi, Hz. Peygamber (SAV)’in amcası olmasına rağmen, başta Hz. Peygamber olmak üzere müslümanlara ve İslâm’a karşı insafsız bir düşman olan ve bu düşmanlığını her vesile ile gösteren Ebû Leheb ile bu konuda kendisine yardımcı olan karısı hakkında nâzil olmuştur. Ebû Leheb,  Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)’in peygamber olarak gönderildiği insanlar için de Kur’ân-ı Kerîm’de ismi açıkça  yer verilen kınanmış olan yegâne kişidir.

 

 Tebbet Süresinin Fazileti

Tebbet Süresi, her türlü hastalıklara karşı okunur,  Diğer dualarla birlikte  hastaya 7 kere bu sûre ilave edilir. Okunur.

Nazar değen kişiye nazar duaları ve Tebbet Süresi  ile birlikte 3 defa okunur.

Tebbet Süresi,  hiç sucu olmadan (haksız yere ) zulmeden canına ,namusuna ve malına göz diken düşmana, zalime karşı 1000 defa okunursa, düşman ( helak olur) mahvolur.

 

Tebbet Süresi Arapça Okunuş ve Yazılışı

tebbet süresi

 

Tebbet Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

  • 1.Tebbet yedâ ebi lehebin ve tebb
  • 2.Mâ ağna ‘anhu mâluhü ve ma keseb
  • 3.Seyasla nâran zâte leheb
  • 4.Vemraetuhü hammâlete’l-hatab
  • 5.Fi cidiha hablun min mesed.

 

Tebbet Süresinin Anlamı

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın adıyla

  • 1.Ebû Leheb’in elleri kurusun! Kurudu da.
  • 2.Mali ve kazandıkları (yaptıkları) ona fayda vermedi.
  • 3.0, alevli bir ateşe girecek.
  • 4.5. Odun taşıyıcısı olarak ve boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde karısı da onunla birlikte (Cehennem’e girecek)!
Paylaş

Yorumlar