Tasavvufun Esasları Nedir

0

TASAVVUF’UN ESASLARI

Tasavvuf’un esasları beş’tir:

1) Gizli ve açıkta Allah Teala’dan korkmak. Bu da takva ve istikamet ile gerçekleşir.

2) Sözde ve işte Sünnet’e ayak uydurmak. Bu da, dikkat ve güzel ahlâk ile gerçekleşir.

3) Gidiş ve gelişte halktan yüz çevirmek. Bu da, sabır ve tevekkül ile gerçekleşir.

4) Darlıkta ve bollukta Allah’ın yaptığına rızâ göstermektir. Bu da, kanaat ve işi Allah’a bırakmakla gerçekleşir.

5) Refah ve sıkıntılı zamanlarda Allah’a dönmek. Bu da, refah hallerinde Allah Teala’ya şükür etmek. Sıkıntılı anlarda da Allah’a sığınmakla gerçekleşir.

TASAVVUFUN KAYNAĞI:

Kur’ân, Sünnet ve ümmetin büyüklerinden sabit olan eserlerdir.

Şari’in ondaki hükmü, Farz-1 ayn olmasıdır. Çünkü Peygamberler müstesná, hiçbir kimse kalbi hastalıklardan hali değildir.

Bazı bilginler şöyle diyor: Bu ilimden -Bâtin ilimden- payı olmayan kimse için Sui hatimeden korkarım. Payın en azı onu tasdik edip, ehline bırakmaktır.

MESELELERÍ:

Kalblerin hallerini açıklayan söz ve görüşlerdir. Mutasavvıflar arasında söz konusu olan Zühd, Vera – Takva – Muhabbet, Fena ve Baka gibi kelimeleri şerh etmek de bunu izlemektir.

Paylaş

Yorumlar