SULTAN 3. OSMAN KİMDİR? KISACA

0

III. OSMAN (1699-1757)

III. OSMAN (1699-1757) Büyük kardeşi I. Mahmud’un vefatı üzerine elli yedi yaşında iken 1754 tarihinde Osmanlı tahtına geçti. Çok kısa süren saltanatı sırasında İstanbul’un büyük bir kısmını kül yığınları haline getiren meşhur Hoca paşa ve Cibali yangınları ile veba salgını; denizleri bile donduran şiddetli soğuklar, sık sık sadrazam değişikliği gibi olaylardan başka kayda değer fazla bir şey olmamıştır.

Kısa saltanatı sırasında Osmanlı İmpatorluğu’nun dış siyaseti sulh içinde geçmekle beraber, özellikle İstanbul’da yangınlarla tabii afetler, devrinin önde gelen olayları sırasın dadır.

Kendisi son derece dindar olan padişah, tahta geçtiği zaman istanbul’daki meyhane, batakhane ve bu

na benzer yerleri kapatmış; halkın gezmeye çıktığı yerlerde de kadınların şeriata aykırı şekilde kılık-kıyafetle dolaşmalarını yasaklamıştır. Kendi adıyla anılan ve klasik Osmanlı mimarisinden uzaklaşma adımı olarak görülen Nuruosmaniye Camii ile Ahırkapı Feneri ve Midilli adasındaki Sığrı liman kulesi, onun devrindeki önemli imar faaliyetleri arasında sayılabilir. Hiç çocuğu olmayan III. Osman’ın cenazesi Yenicami’de büyük kardeşinin yanına defnedilmiştir.

Paylaş

Yorumlar