Sınavda ve derste çocukların başarılı olmaları için dualar

0

İma-i Sünüsi şöyle diyor: Bu duanın feyzi ve bereketi çoktur. Derse başlamadan önce bu duayı okuyan öğrencinin  Cenab-ı Allah (c.c) zihnini açar. Onu unutkanlıktan korur. Dersi en iyi şekilde anlamasını sağlar.

 Derse başlamadan önce bu dua okunur: Bismillahirrahmânirrahıym. Ve subhanallahi vel hamdu lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahu ekber* Vela havle ve la kuvvete illâ billâhil alivvil azıym* Adede kulli harfin kütibe ve yüktebü ebedel abidine ve dehrad dâhirin

 

 Öğrencilerin derslerinde  ve  gireceği sınavlarda başarılı olması  için dua: Rabbi Yessir vela tuassir Rabbi temmim bil-hayr: Manası: Rabbim işimi kolaylaştır, güçleştirme, Rabbim bu işi hayırla tamamla!

 Bu duayı okunursa Allah’ın izniyle zihni açılır; Okunuşu: “Rabbişrahli sadri ve yessirli emri. Vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli”  Manası: “Ey rabbim. Göğsümü aç, genişlet. İşimi kolaylaştır. Dilimde bulunan düğümü çöz de, anlasınlar beni” (Taha:25-28)

Çalışkan Olmak ve Tembellikten kurtulmak için  bu dua okunur; Allah’ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından Sana sığınırım(Hadis-i şerif)

 Yapacağı her işte başarılı olmak için  bu dua okunur:“Rabbi edhilni müdhalen sidkin ve ahricni muhrace sidkin vec’al li min ledünke sultanen nasira.Manası: “Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çikar. Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle.”

 

  •  Zeka Gelişimi İçin  okunacak Esmalar
  • Zihin açıklığı için 68 kere “YA MUHYİ” esması
  • Zeka Gelişimi için 148 kere “YA MUHSİN” esması okunur.

 

 

Paylaş

Yorumlar