Sınav İçin Başarı Duası TYT ve YKS Sınavlar İçin Dua

0

Duâ,  Yüce Mevlamıza yalvararak murâdını istemektir. Cenab-ı Allah (cc) duâ eden Müslümanı çok sever. Dua etmeyene gadâp eder. Dua insanın silahı ve dinimizin temel direklerinden biridir. Yeri, gökleri aydınlatan nur gibidir. Dua, gelmiş olan dertleri,  sıkıntıları ve belâları def eder. Gelmemiş olanların da gelmelerine izin vermez. Cenab-ı Hak,  şöyle buyuruyor: “Bana halis kalb ile dua ediniz! Böyle duaları kabül ederim”.

 

 • Sınavda unutkanlığa karşı yapılacak dua
 • 19 kere sınava giren öğrenci bu duayı ihlaslı bir kalp ile  okur. Bismillahirrahmanirrahim, “Ferdün, Hayyün, Kayyümun, Hakemun, Adlün, Kuddüsün. İyyake na’büdü ve iyyakenesta’în. İnna fetahna leke fethan mubinâ.”

 

 •  Sınav  için okunacak dua
 •  On defa İsra süresi 80. ayet “Rabbi edhılni müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve’c’al li min ledünke sultânen nasirâ.”
 • Meali  “Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çikar. Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle.”

 

İmam-ı Sünüsi  şöyle diyor ki:

Aşağıda gecen bu duanın feyzi bereketi  büyüktür. Derse başlamadan önce bu duayı okuyan öğrencinin Cenab-ı Mevla zihnini açar. Onu unutkanlıktan korur. Dersi en iyi şekilde anlamasını sağlar

Bismillahirrahmânirrahiym

   • Ve sübhânellâhi vel hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illellâhü vallâhü ekber
   • Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym
   • Adede külli harfin kütibe ve yüktebü ebedel âbidîne ve dehrad dâhirin

   

 • Hâfızanın kuvvetlenmesi için duaHergün on altı kere tenhâ (kimsenin olmadığı bir yerde) bir yerde El-Kayyüm ismi şerifi ahmağa okunursa, Cenab-ı Mevlanın izniyle abtallığı gider, hafızası güçlenir.
 • İlim ve magfiret için dua
  El-Kebir ism-i şerifini söyliyene, ilim ve mârifet kapısı açılır Allah’ın izniyle.
Paylaş

Yorumlar