Seyyidül İstiğfar Tövbe Duası

0

Seyyidül istiğfar, tövbe ve istiğfar duasıdır. Seyyidül istiğfar en üstün ve en faziletli dualardan biridir. Peki Seyyidül istiğfar duası kaç kere okunmalı? Seyyidül istiğfar duasının Arapçası, okunuşu ve anlamı.

 

Dinimizde “tövbe” doğrudan doğruya, hiç aracı olmadan Cenab-ı Allah’a yapılır. Şartlarına uygun olarak yapılan tövbeyi Cenab-ı Allah kabul eder. Allah Azze ve celle Kur’ân’da kendisini “tövbeleri kabul eden” (kâbil’üt-tevb), “tövbeleri çok kabul eden, devamlı kabul eden” (tevvâb), “günahları bağışlayan” (ğâfirü’z-zenb), “günahları çok bağışlayan” (ğafûr) olarak tanıtmaktadır.
غافر الذنب و قابل التوب شديد العقاب ذي الطول
“(Allah), günahları bağışlayan, tövbeyi kabul eden, azabı ağır olan, lutuf sahibi olandır”
(Mümin, 40/3)

Şeddad bin Evs radıyallahu anh-’dan rivayete göre Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır:

“İstiğfârın en üstünü kulun şöyle demesidir:

«Allah’ım! Sen benim Rabbimsin. Sen’den başka ibâdete lâyık ilâh yoktur. Beni Sen yarattın. Ben Sen’in kulunum. Ezelde Sana verdiğim sözümde ve vaadimde hâlâ gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden Sana sığınırım. Bana lutfettiğin nîmetleri yüce huzûrunda minnetle anar, günâhımı îtirâf ederim. Beni affet, şüphe yok ki günahları Sen’den başka affedecek yoktur.»”

Rasûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) sözlerine devamla şöyle buyurur:

“Her kim, bu Seyyidü’l-İstiğfârı sevâbına ve fazîletine bütün kalbiyle inanarak gündüz okur da o gün akşam olmadan ölürse cennetlik olur. Yine her kim, sevâbına ve fazîletine gönülden inanarak gece okur da sabah olmadan ölürse cennetlik olur.” (Buhârî, Deavât, 2, 16; Ebû Dâvûd, Edeb, 100-101)

Bu duanın hulâsa-i meali: Ya Rabb, ben cürm ü kusurlarımı i’tirâf eylerim, tevbe ve istiğfar ederim, ni’metlerinin şükründen âcizim, beni afv ü mağfiret eyle, demektir.

Paylaş

Yorumlar