Seyyidül İstiğfar Duası Arapça ve Türkçe Okunuşu

0

Seyyidül İstiğfar Duası

Seyyidül İstiğfar Duası: İstiğfar, hem kendisi hem de başkalarının günahlarının affı için dua etmek demektir ki Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) sıkça tekrarladığı istiğfar duaları vardır. Bunların en meşhuru muhakkak İstağfarın efendisi diye ya da Allah Azze ve celle den bağışlanmayı dilemenin en iyisi diye bilinen ‘Seyyidül İstiğfar’ duasıdır ki bunun Şeddad ibni Evs’den (ra) rivayet edildiğine göre, hadislerde iki farklı şekli vardır.

Şeddad bin Evs’den -radıyallahu anh- rivayete göre Nebiyy-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

“İstiğfârın en üstünü kulun şöyle demesidir:

Seyyidül İstiğfar Duası Arapça Okunuşu

Seyyidül İstiğfar Duası

Seyyidül İstiğfar Duası

Seyyidül İstiğfar Duası Türkçe Okunuşu

“Allahümme ente Rabbî lâ ilahe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve vâ’dike mes’tetâtü eûzü bike min şerri mâ sanâtü ebû’ü leke bi-nîmetike aleyye ve ebû’ü bizenbî fağfirlî feinnehû lâ yağfıruz-zünûbe illâ ente”

Seyyidül İstiğfar Duası Anlamı

«Allah’ım! Sen benim Rabbimsin. Sen’den başka ibâdete lâyık ilâh yoktur. Beni Sen yarattın. Ben Sen’in kulunum. Ezelde Sana verdiğim sözümde ve vaadimde hâlâ gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden Sana sığınırım. Bana lutfettiğin nîmetleri yüce huzûrunda minnetle anar, günâhımı îtirâf ederim. Beni affet, şüphe yok ki günahları Sen’den başka affedecek yoktur.»”

Peygamber  Efendimiz (s.a.v)  sözlerine devamla şöyle buyurur:

“Her kim, bu Seyyidü’l istiğfârı sevâbına ve fazîletine bütün kalbiyle inanarak gündüz okur da o gün akşam olmadan ölürse Cennetlik olur. Yine her kim, sevâbına ve fazîletine gönülden inanarak gece okur da sabah olmadan ölürse Cennetlik olur.” (Buhârî, Deavât, 2, 16; Ebû Dâvûd, Edeb, 100-101)

Bu duânın hulâsa-i meali:

“Ya Rabb, ben cürm ü kusurlarımı i’tirâf eylerim, tevbe ve istiğfar ederim, ni’metlerinin şükründen âcizim, beni afv ü mağfiret eyle” demektir.

Paylaş

Yorumlar