Şevval ayında 6 gün oruç tutmanın fazileti

0

Ramazan orucundan sonra Şevval ayında tutulan 6 günlük oruç, dinen güzel ve hoş görülen bir sünnettir, fakat farz veya vacip değildir.

Fazileti ve ecri büyük olduğundan dolayı bu 6 günlük oruç müslümana meşru kılınmıştır. Zira her kim, bu orucu tutarsa, kendisine tam bir yıllık orucun sevabı yazılır.
Nitekim Ebu Eyyub el-Ensari’nin (r.anha) rivayet ettiği sahih hadiste Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval’den de altı gün daha eklerse, bütün seneyi oruç tutmuş gibi olur.” (Müslim, Ebu Davud, Tirmizî, Nesâî ve İbn-i Mâce)

Peygamber (s.a.v) bunu şu sözüyle açıklamıştır: “Kim, Ramazan (orucunu tutar ve) bayramdan sonra altı gün oruç tutarsa, onun tutmuş olduğu oruç, senenin tamamının orucu olmuş olur. Her kim hayırlı bir iş ile gelirse (bir iyilik işlerse) kendisine onun (yapmış olduğu iyiliğin) on misli sevap verilir.” (İbn-i Mâce, Sıyâm, 33)

Başka bir rivayette şöyle buyurmuştur:

“Allah Teala bir iyiliğe karşılık on mislini vermiştir. Buna göre Ramazan ayı orucu on aya, Ramazan bayramından sonra tutulan altı gün oruç ise senenin tamamına denktir.” (Nesai ve İbn-i Mace)

İbn-i Huzeyme’nin rivayeti ise şöyledir:

“Ramazan ayı orucu on aya, (Ramazan’dan sonra tutulan) altı gün oruç ise, iki aya denktir ki bu, bir senelik oruç demektir.”  (İbn-i Huzeyme)

Hanbeli ve Şafii fakihleri, Ramazan orucundan sonraki altı günlük Şevval orucunun bir senelik farz
oruca denk olduğunu belirtmişlerdir. Zira genel olarak nafile oruçta bile kat kat ecir sabittir. Çünkü yapılan
her iyilik, on misliyle karşılık görür. Ayrıca altı günlük Şevval orucunun faydalarından birisi de, Ramazan ayındaki farz oruçta meydana gelen kusur ve noksanlıkları, bu orucun telafi etmesidir.

Öyle ki hiç bir oruçlu, orucuna aksi yönde tesir eden kusur ve günah işlemekten uzak değildir.Bilindiği üzere
kıyamet günü farz ibadetlerde meydana gelen kusur ve noklanlıklar, nafile ibadetlerle telafi edilecektir.
Nitekim Rasulullah (s.a.v) bu konuda şöyle buyurmuştur:

“Şüphesiz ki insanların kıyamet günü amellerinden hesaba çekileceği ilk şey, namazdır. Rabbimiz celle ve azze -bildiği halde- meleklerine şöyle buyurur:

– Kulumun farz namazına bakın! Tam ve doğru olarak mı, yoksa noksan olarak mı kılmıştır? Eğer tam
ve doğru olarak kılmışsa, kendisi için tam kılmış  olarak yazılır. Yok eğer namazından bir şeyi noksan
olarak kılmışsa, (Allah -azze ve celle-) şöyle buyurur:

– Kulumun nafile namazları var mı ona bakın! Eğer nafile namazları varsa, (Allah -azze ve celle-)
şöyle buyurur:

– Kulumun noksan olan farz namazını, nafile olan namazıyla tamamlayın!

Sonra diğer amelleri de noksan olarak yapmışsa,o ameller de nafile amellerle tamamlanır.”(Ebu Davud)

Paylaş

Yorumlar