Seher Vakti Kalkmanın Ve Dua Etmenin Fazileti

0

Seher Vakti dua etmenin önemi ve fazileti faydaları

Ebû Hüreyre (rad anha) dan rivayet edildiğine göre  Resül Ekrem (sav) şöyle buyurmuştur:

“Cenab-ı Allah (c.c) her gece, gecenin son üçte biri kaldığı sırada dünyâ semmâsına nüzûl eder ve şöyle buyurur: “Bana duâ eden var mı, duâsına icâbet edeyim? İsttediğini vereyim. Bana istiğfar eden var mı,onu mağfiret edeyim?” (Buhârî, Teheccüd, 14) Bu hadîs-i şerîfe göre, gecenin son üçte birinin vakti geldiğinde büyük müjdelerle berâber delâlet etmektedir.

“Gece yarısında semânın kapıları açılır ve bir münâdî şöyle seslenir: «Hiç duâ eden var mı, icâbet olunsun, bir şey isteyen var mı verilsin, bir sıkıntıda olan var mı kurtarılsın.» Her hangi bir duâ ile duâ den hiç bir müslüman yoktur ki  Cenab-ı Hak  ona icâbet etmiş olmasın. Ancak şehveti için koşan zinâkâr kadınla ayyaş ve işret ehli müstesnâ.”
(İbn Hanbel, IV, 217, III, 34, 43, 94)

“Gecede bir saat vardır. Müslüman bir kulun dünyâ ve âhiret işinden istediği her hangi bir hayır varsa ve duâsı o saate gelirse muhakkak  Cenab-ı Hak ona dileğini verir. Bu her gece vardır.” (Tirmizî, Vitr, 16; Neseî, Mevâkit, 35)
“Saatlerin efdali gecenin son kısmıdır.” (İbn-i Hanbel, IV, 385)

Üç kişi vardır ki onlar İblis’ten ve askerlerinin şerrinden masûndurlar:
– Gece ve gündüz  Cenab-ı Allah’ı çok zikredenller,
-Seher vakitlerinde istiğfar edenler,
– Yüce Allah’ın haşyetinden ağlayanlar.” (Aliel-Müttakî, XV, 841/43343)

 

 

Paylaş

Yorumlar