Secde ayetleri nelerdir Türkçe okunuşu nasıldır? Nasıl tilavet secdesi yapılır?

0

Secde ayetleri nelerdir Türkçe okunuşu nasıldır? Nasıl tilavet secdesi yapılır?  Kutsal Kitabımîz olan Kur’an ı Kerim’de öyle ayetler vardır ki okunuldugu vakit secdeye varılır. Buna tilavet secdesi de denilir. Kuranı kerim de 14 adet secde ayeti kerimesi mevcuttur. 7 tanesi farz olarak secde yapılır. 3 tanesi vacip olarak secde yapılır. 4 tanesi de sünnet olarak secde yapılır.

 

Kuran Okunulduğu vakit secde yapılması farz olan ayetler hangileridir

1-) A’raf Süresi/206. Ayet;
Şüphe yoktur ki Rabbin huzurunda bulunanlar. Onun ibadetinden tekebbürde bulunmazlar. Ve Rabbini tesbih eder,onun için secdeye kapanırlar”

2-) Ra’d Süresi/15. Ayet;
Yerlerde ve min varsa ve gölgeleri de Sabah akşam ister istemez Allah’a secde eder.

3-) Nahl süresi/49. Ayet;
Allah için gökte olanlar ve canlı yürür şeylerden yerde olanlar ve melekler secde ederler ve asla kibirlenmezler.

4-) İsra suresi/107. Ayet;
İster iman edin ister iman etmeyin. Şüphe yok ki bundan önce kendilerine bilgi verilmiş olanlar, kendilerine karşı tilavet edince secde eder oldukları halde çeneleri üstüne kapanırlar.

5-) Meryem Suresi/58. Ayet;
Kendilerine Allah’ın ayetleri okunuldugu zaman secde eder ve ağlar oldukları halde yere kapanırlar.

6-)*Hacc süresi/18. Ayet
Görmedin mi, muhakkaktır ki Allah’a göklerde olanlar ve yerde olanlar da güneş,ay, yıldızlar,dağlar ağaçlar ve bütün hayvanlar ve insanların birçoğu secde eder. Ve bir çokları da vardır ki onun üzerinde azap hak olmuştur. Ve kimi ki Allah şekâvete düşürürse artık onu saadete erdirecek kimse yoktur. Şüphesiz dir ki Allah istediğini yapar.

7-) Sâd Süresi/24
.Davud sandı ki muhakkak biz onu imtihana tabi tutmuş olduk. Hemen Rabbisine tövbe etti, rükû edici olarak yere kapandı ve secde etti.

Okunduğunda secde edilmesi vacip olan ayetler hangileridir?

1-) Furkan suresi/60. Ayet
Onlara Rahmâna secde edin dediğimiz zaman bizlere Rahmân kimdir dediler. Bize emir ettiğine bizde secde eder miyiz dediler ve bu emir onların daha ziyade nefretlerini arttırdı.

2-) Secde suresi/15. Ayet
Bizim ayetlerimize ancak öyle kimseler iman eder ki, onlar ile kendilerine nasihat verildiğinde secde ederek yere kapanırlar. Ve Allah’a şükür ederek tesbih ederler. Büyüklük taslamazlar.

3-) Fussillet süresi/ 37. Ayet
Gece, gündüz ve günes ve ay Allah’ın ayetlerindendir. Ne güneşe ne aya secde etmeyin . Onları yaratan Allah’a secde edin.

Okunduğunda secde edilmesi sünnet olan ayetler hangileridir?

1-) Neml süresi/25. Ayet;
Allah göklerde ki ve yerdeki her şeyi meydana çıkarır. Neyi gizledigimizi neyi açıkça yaptığımızı bilir.

2-) Necm süresi/62. Ayet;
Allah’a secde edin ve ona ibadet edin.

3-) İnşikâk Süresi;
Onların üzerine Kur’an okunduğu zaman secde etmezler.

4-) Alak suresi/19. Ayet;
Ona itaat etme. Ona secde et ve yaklaş.

Bu saymış olduğumuz ayetleri okuyan veya dinleyen herkes müslüman tilavet secdesi yapmış olur

peki tilavet secdesi nasıl yapılır?

Secdede üç kere Sübhâne rabbiyel âlâ veya bir kez Sübhâne rabbinâ in kâne va’dü rabbinâ lemef’ûlâ denir.

Ayağa kalkarken;
Gufrâneke rabbenâ ve ileyke’l masîr denir.

Secde ayeti okunurken veyahut dinlediği esnada eğer ki ortam secde etmeye müsait değilse şu ayeti kerime okunur ;

Semi’nâ ve ata’nâ gufrâneke ve rabbenâ ileyke’l masîr.

Paylaş

Yorumlar