Samed, Semi, Basar, Alim ve Kadir kelimelerinin anlamları kısaca

0

Allah’ın (c.c.) birliği ve tekliği, O’nun eşi ve benzeri olmadığı anlamına da gelir. Allah (c.c.) düşündüğümüz, görüp işittiğimiz hiçbir varlığa benzemez. Allah’a (c.c.) eş ve ortak olan hiçbir varlık yoktur. O, her şeyi var edendir ve her şeyin sahibidir. Allah (c.c.) hiçbir şeye ihtiyaç duymaz ama her şey O’na ihtiyaç duyar. Yüce Allah’ın özellikleri Kur’an-ı Kerim’de birçok ayette anlatılmaktadır. Bu özellikleri kısa ve özet bir şekilde İhlâs suresinde Yüce Allah bizlere şöyle öğretmektedir: “De ki: O, Allah’tır, bir tektir. Allah Samed’dir. (Her şey ona muhtaçtır; o, hiçbir şeye muhtaç değildir.) Ondan çocuk olmamıştır. (Kimsenin babası değildir.) Kendisi de doğmamıştır. (Kimsenin çocuğu da değildir.) Hiçbir şey ona denk ve benzer de değildir. (İhlâs suresi 1-4. ayetler.)

Samed, Semi, Basar, Alim ve Kadir kelimelerinin anlamları

Samed: “Doğmayan, doğurmayan, dengi olmayan, yemeyen, içmeyen, yaratılmışların hiçbirine benzemeyen, hiçbir şeye muhtaç olmayan, her şeyin varlığı ve varlığının devamı kendisine bağlı bulunan, tüm var olanların başvurup yardım dileyeceği tek varlık” anlamında Allah’ın (c.c.) güzel isimlerinden biri.

Sermi: “Gizli ve açık her şeyi duyan, insanın kalbinden geçenleri bile işitip bilen, kullarının yapmış olduğu duaları boş çevirmeyen” anlamında Allah’ın (c.c.) güzel isimlerinden biri.

 

Basar: “Her şeyi bütün ayrıntılarıyla bilip görmesi” anlamında Allah’ın (c.c.) sıfatlarından biri.

Alim: Her şeyi bilen, hiçbir şey kendisine gizli kalmayan ve kullarını her an gözetim altında tutan.” anlamında Allah’ın (c.c.) güzel isimlerinden biri.

Kadir: Güç, kuvvet ve iktidar sahibi olarak, her şeye gücünün yetmesi” anlamında Allah’ın (c.c.) güzel isimlerinden biri.

 

Paylaş

Yorumlar