Salli barik dualarının kelime kelime anlamı

0

Resul-i Ekrem Efendimize (s.a.v) salat ve selam getirmek için sadece “Allahümme salli ala Muhammed” demek de yeterlidir. Salavat çeşitleri çoktur. Fakat en meşhuru namazlarda tahiyyattan sonra sonra okuduğumuz “salli ve barik” dualarıdır:

“Allahumme salli a’la Muhammedin ve a’la ali Muhammed kema salleyte a’la İbrahime ve a’la ali İbrahime inneke hamidun mecid.

Allahumme barik ala Muhammedin ve a’la ali Muhammedin kema barakte a’la İbrahime ve a’la ali İbrahime inneke hamidun mecid.”

(Allahumme) anlamı: Ey Allahım!

(Salli a’la Muhammed): Allah Teala’nın peygamberine salat etmesi;O’nu kendisine yakın olan meleklerinin yanında övmesidir.

(Ve a’la ali Muhammed): Yani Muhammed’in ailesine de salat et. Bazı alimler: “Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-‘in ailesi”; O’nun dinine uyan kimselerdir, demişlerdir. Bazıları da: “Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-‘in ailesi”; iman eden yakın akrabalarıdır, demişlerdir. Doğru olan görüş, birinci görüştür. Yani; “Muhammed – sallallahu aleyhi ve sellem-‘in ailesi”, kendisine tabi olan mü’minlerdir.

(Kema salleyte a’la İbrahim): Bazı alimler şöyle demişlerdir: “Buradaki “Kema” lafzındaki “Kef” harfi, ta’lil (sebebiyet) içindir ve bu, Allah Teala’nın önceki fiili sebebiyle sonraki fiilinin gerçekleşmesi için tevessülde bulunma babındandır.Yani; Allahım! Sen İbrahim’in ailesine lütuf ve ihsanda bulunduğun gibi, lütuf ve ihsanına Muhammed’i ve O’nun ailesini ilhak et, demektir.

(Barik a’la Muhammedin ve a’la ali Muhammed): Yani Muhammed’e ve O’nun ailesine bereket indir (ver). Bereket; iyilik ve hayrın çok olması ve bunun devam etmesidir.

(Kema barakte a’la ali İbrahim): Yani; Ey Rabbim! İbrahim’in ailesine lütuf ve ihsanda bulunarak onlara bereketler verdiğin gibi, Muhammed’in ailesine de bereketler ver.

(İnneke Hamidun Mecid): Hamid: Öven ve övülen demektir. O, kendisinin emrini yerine getiren kullarını ve dostlarını övendir. Allah Azze ve celle, kemal sıfatlara ve büyük nimetlere sahip olduğundan dolayı övülendir. Mecid: Mecd sahibi demektir. Mecd ise,azamet ve kamil sulta, güç ve yetki demektir.

Paylaş

Yorumlar