Salih Peygamber Hayatı | Peygamber Salih Semud Kavmi Helak Oluşu

0

Salih Peygamber Hayatı Salih Peygamber Hazreti Salih, kutsal kitabımız Kur’an’da adı geçen bir peygamberdir. Kutsal Kitabımızda kendisi ve milleti hakkında bazı bilgiler verilmiştir.

 

Salih Peygamber Hayatı Peygamber Salih Semud Kavmi Helak Oluşu

Hz.  Salih Semud Kavmi Helak Oluşu

Salih Peygamber, Semûd kavmi içinde yaşamış ve Ahlah’ın emir ve yasaklarını milletine duyurmakla görevlendirilmiştir. Grek ve Romah coğrafyacılar, Semûd kavminin Hicaz yakınlarndaki Hicr yöresinde ve vadilkura’da oturduğunu bildirir. Bu kavim Asur hâkimiyeti altında yaşamıştır. M.Ö V. VII. yüzyıllar arasında Libyan kralhagi ortadan kalkınca, bu kavim de aynı sıralarda ilahi bir gazaba uğrayıp, dünyadan silinmiştir. Yörede yapılan kazılarda bu millete ait bazı eser ve kitabeler bulunmuştur.

Semûd kavmi, çağına göre ileri bir milletti. Düz yerlerde büyük binalar, kayalıklarda ise oyma evler yapıyorlardı. En sert taşlara ve en yalçın kayalara şekil verebiliyor ve teknik yönden kendilerine komşu milletlerden üstün durumda bulunuyorlardı. Ekonomileri ise oldukça gelişmiş durumdaydı.

Ne var ki bu kavim teknik ve medeniyet yönünden ilerledikce. Allah’a daha fazla yaklaşmak yerine, ondan uzaklaşma yolunu tuttu. Helâl-haram tanımaz oldular. Başkalarına zarar vermekten, bozgunculuk etmekten zevk alır oldular. Kısacası insanlığa, insanca davranışa yaraşmayan her şeyi işler oldular. Çünkü şımarmışlar, sapıtmışlar ve sonunda Allah’ın kendilerine çizdiği doğru yoldan bütünüyle ayrılmışlardı.

Rabbımız kendi kullarının böyle çirkin davranışlarla hem kendilerine, hem çevrelerine zarar vermelerine rıza gösteremezdi. O yüzden lûtfedip bir uyarıcı gönderdi. Semûd kavminin kötülüklerden arınmasını, böylelikle hem dünyada, huzur hem de âhirette saadet bulmasını diliyordu.

Hazreti Sâlih milletini doğru yola çekmek için çok çalıştı. Bazıları, Allah tarafından gönderilen bu elçinin sözlerine kulak verdiler, ama çoğu onu alaya aldılar ve atalarının sapık ve dinsiz geleneklerini sürdürdüler.

Salih peygamberin duası ve Allah’tan gelen mucize

İnançsızlar, Salih peygamberin ısrarını görünce, onun kendilerine bir mucize göstermesini, gerçekten Allah’ın elçisi olduğunu ispatlamasını istediler.

Oda dua etti ve Allah bir dişi deve yarattı. Bu deve tam bir mucize idi. Çünkü içtiği su kadar, hattå ondan da fazla süt verebiliyordu. Dünyada böyle süt verebilen bir deve daha bulunamayacağına göre, artık Sâlih peygamberin gerçekten Allah’ın elçisi olduğuna inanıp, onun gösterdiği doğru yola dönmeleri gerekirdi. Ama dönmediler.

Tam aksine, böyle kutsal bir deveyi, ayaklarını keserek öldürdüler.

O zaman da Allah’ın, artık ıslah olmayacak bu millete görülmedik afetler göndererek yeryüzünden silmesi hak olmuş oluyordu. İlahi uyarılara bu kadar ilgisiz kalan bir milletin, çevreye zulüm saçarak yaşaması yerine, yaşamaması daha iyi olacaktı. Nitekim Allah bizlerin tarif edemeyeceği bir afetle onların evlerini başlarına yıktı ve Hazreti Salih ile bir grup inananları koruyarak hepsini yok etti.

Semûd kavmini Allah’ın gazabından ne teknikleri kurtarabildi, ne de ileri medeniyetleri. Yalçın kayaları oyup inşa ettikleri evler de kendilerini koruyamadı.

Salih peygamber ve Semûd kavmi ile ilgili Kur’an âyetleri:

Başlıca âyetler; A’raf: 73, 75, 77… Hûd: 60. 61. 66.. Şuarâ: 141… Neml: 45.. dir.)

Paylaş

Yorumlar