Salavat nedir? Salavatı şerife nasıl getirilir?

0

Salavat nedir, ne anlama gelir? Salavat nasıl çekilir? Salavat getirmenin fazileti ve önemi.

 

Yaşamımızda bir MEVLİD olması için Peygamber Efendimizi iyi anlayıp onun güzel sünnetini hayatımıza aktarmamız gerekmektedir. Yaşama aktarılmamış bir sünnet sadece söylemde kalır. Peygamber Sevgisinin Hayatımızdaki Tezahürleri Onun yaşam modeli ve uygulamaları olmalıdır. Bunları uyguladığımız takdirde yaşamımızın her anı Mevlid olur. Alemlere rahmet müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilen Sevgili Peygamberimiz Hz.Muhammed S.A.V doğum günü Mübarek olsun.

Salavat, salat kelimesinin çoğuludur. Resul-i Ekrem Efendimizin (s.a.v) ismi zikredildiğinde yapılan dua demektir.

Salavat birçok şekilde getirilebilir.

En kısa şekli ile salavat: “Allahümme salli ala Muhammed.”

Anlamı: “Allah’ım, Efendimiz, büyüğümüz Muhammed’e, salatu selam eyle.” demektir.

SALAVAT İLE İLGİLİ AYET

Ayet-i kerimede buyrulur:

“Şüphesiz ki Allah ve melekleri, Peygamber’e (s.a.v) çokça salat ederler. Ey mü’minler, siz de O’na salevat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin!” (el-Ahzab, 56)

Allah Azze ve celle ve sayılarını O’ndan başka kimsenin bilemediği melekleri, Resul-i ekrem Efendimiz’e (s.a.v) devamlı salat etmektedirler. O halde biz de hayatımızın her anında Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’i hatırlamalı, O’na tam manasıyla teslim olmalı ve çokça salat ü selam göndermeliyiz. Zira “İsim, müsemmayı celbeder.” hakikati mûcibince her salevat-ı şerife, bize Resul-i Ekrem Efendimiz’in yüksek ahlakını, müstesna faziletlerini hatırlatarak Oʼnunla kalbi irtibatımızı daha canlı tutmamızı temin eder.

SALAVAT İLE İLGİLİ HADİS

Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır:

“Yanında anıldığım kişi bana tam bir salat ü selam getirmezse o benden değildir, ben de ondan değilim. Allah’ım! Benimle alakasını devam ettirenle Sen de alakanı devam ettir. Benimle alakasını kesenle Sen de alakanı kes.” (Deylemi, el-Firdevs, III, 634)

“Cimri, yanında adım anıldığı halde bana salat ü selam getirmeyen kimsedir.” (Tirmizi, Deavat, 100)

“Kim bana salat ü selam getirmeyi unutursa cennetin yolunu şaşırır.” (İbni Mace, İkamet, 25)

“Cenab-ı Hakk’a yarın rızaya ermiş olarak mülaki olmak arzusunda bulunanlar bana çokça salat göndersinler.” (Ali el-Müttaki, I, 504/2229)

“Tahkikan sizden bana en yakın olan kimse beni çokça salat ve selamla yad edenlerdir.” (Tirmizi, Vitr, 21/484)

“İhtiyacı bulunan bir şeyi te’minde zorluğa düşen bir kimse bana çokça salat ve selam göndersin. Tahkikan salat ve selam gam ve kederleri izale eyler, rızıkları bollaştırır ve müşkilleri halletmek için yegane bir vesiledir.” (Kenzü’l-İrfan, 5)

PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN ÖĞRETTİĞİ SALAVAT

Ebû Muhammed Ka’b bin Ucre (r.anha) şöyle anlatır: Bir gün Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) yanımıza gelmişti. Kendisine: “–Ya Resûlallah! Sana nasıl selam vereceğimizi öğrendik, ancak sana nasıl salavat getireceğiz?” diye sorduk. O da şöyle buyurdu:

“–«Allah’ım! (İbrahim’e ve) aline salat (rahmet) ettiğin gibi Muhammed’e ve aline de salat et. Şüphesiz Sen övülmeye layık ve yücesin. Allah’ım! (İbrahim’e ve) aline hayır ve bereket lutfettiğin gibi Muhammed’e ve aline de hayır ve bereket ihsan et. Şüphesiz Sen övülmeye layık ve yücesin!» deyiniz.” (Buhari, Deavat 32; Tirmizi, Vitir, 20; İbn-i Mace, İkame, 25)

Peygamber Efendimizin Sünneti Seniyyeleri ;

Yaşamımızda bir MEVLİD olması için Peygamber Efendimizi iyi anlayıp onun güzel sünnetini hayatımıza aktarmamız gerekmektedir. Yaşama aktarılmamış bir sünnet sadece söylemde kalır. Peygamber Sevgisinin Hayatımızdaki Tezahürleri Onun yaşam modeli ve uygulamaları olmalıdır. Bunları uyguladığımız takdirde yaşamımızın her anı Mevlid olur. Alemlere rahmet müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilen Sevgili Peygamberimiz Hz.Muhammed S.A.V doğum günü Mübarek olsun. Onun Sünneti Seniyeleri ;

1. Onun yaptığı gibi; temiz niyetli olmak,

2. Onun yaptığı gibi; kimseyi tekfir edip ötekileştirmemek,

3. Onun yaptığı gibi; engellileri hor görmemek, sahiplenmek,

4. Onun yaptığı gibi; kadınları dövmemek,

5. Onun yaptığı gibi; adaleti yüceltmek,

6. Onun yaptığı gibi; hakkın hatırını üstün tutmak,

7. Onun yaptığı gibi; kafire şedid Müslümana merhametli olmak,

8. Onun yaptığı gibi; harama cevaz vermemek,

9. Onun yaptığı gibi, şahısları kutsamamak,

10. Onun yaptığı gibi; cihadı terk etmemek,

11. Onun yaptığı gibi; emekçinin hakkını korumak, ücretini vaktinde ve tam olarak vermek,

12. Onun yaptığı gibi; komşusu açken kendisi tok yatmamak,

13. Onun yaptığı gibi; aracı koşmamak, vesile edinmemek,

14. Onun yaptığı gibi; kendi işini kendin yapmak,

15. Onun yaptığı gibi; teşekkür etmek,

16. Onun yaptığı gibi; özür dilemek,

17. Onun yaptığı gibi; şartları mazeret olarak sunmamak,

18. Onun yaptığı gibi, onurlu durmak, kafirin karşısında eğilmemek,

19. Onun yaptığı gibi, ibadetleri zamanında ve tam yapmak,

20. Onun yaptığı gibi, çocukları sevmek-saymak,

21. Onun yaptığı gibi, affetmek,

22. Onun yaptığı gibi, yeri geldiğinde hoş yeri geldiğinde hor görmek,

23. Onun yaptığı gibi; farklı görüşleri dinlemek,

24. Onun yaptığı gibi, istişareye önem vermek,

25. Onun yaptığı gibi, hısım akrabaya hakkı olmayanı vermemek,

26. Onun yaptığı gibi, işi ehline vermek,

27. Onun yaptığı gibi, mazlumun yanında yer almak,

28. Onun yaptığı gibi, zalimin karşısında durmak,

29. Onun yaptığı gibi, aile ile vakit geçirmek,

30. Onun yaptığı gibi, galiz sözden uzak durmak,

31. Onun yaptığı gibi, gülmek, gülümsemek,

32. Onun yaptığı gibi, miskini, fakiri, yolda kalmışı horlamamak,

33. Onun yaptığı gibi, boş işleri terk etmek,

34. Onun yaptığı gibi, spor yapmak,

35. Onun yaptığı gibi, dostlarıyla vakit geçirmek,

36. Onun yaptığı gibi, hediyeleşmek,

37. Onun yaptığı gibi, helalinden yemek,

38. Onun yaptığı gibi, temiz olmak,

39. Onun yaptığı gibi, hayvanlara eziyet etmemek,

40. Onun yaptığı gibi, güvenilir olmak,

41. Onun yaptığı gibi, saçı sakalı kılığı kıyafeti düzgün ve temiz tutmak,

42. Onun yaptığı gibi, isteyeni mümkün mertebe geri çevirmemek,

43. Onun yaptığı gibi, cömert olmak,

44. Onun yaptığı gibi, sevmek,

45. Onun yaptığı gibi, şirkten nefret etmek, uzak durmak, Allah’tan başka rabler edinmemek,

46. Onun yaptığı gibi, okutmak, okutmaya teşvik etmek,

47. Onun yaptığı gibi, dini dünyayı birbirinden ayırmamak,

48. Onun yaptığı gibi, ayrıcalık peşinde koşmamak,

49. Onun yaptığı gibi, dertlenmek,

50. Onun yaptığı gibi, bir dava sahibi olmak…

Rabbim, onun yolundan gidip ona benzeyenlerden etsin (amin, amin, amin)

 

Paylaş

Yorumlar