Salatı Tefriciye kurtarıcı dua okunuşu ve fazileti

0

SALAT – I MÜNCİYE  Kurtarıcı rahmet demektir. SALATEN TÜNCİNA diye başlayan bu dua bir salavat çeşididir ve çok tesirli faydaları vardır. En önemlisi tehlikeli ve sıkıntılı zamanlarda bu değerli salavatı okuyan kimse hem dünya hem de ahiretin sıkıntılarından kurtulur. Bu salavatın 1 kez sabah 1 kez de akşam (yani gecenin herhangi bir vaktinde) okunması uygundur.

 

SALAT – TEFRİCİYE ARAPÇA OKUNUŞU

SELAT-I TEFRİCİYE  OKUNUŞU

Allahümme salli salaten kamileten ve sellim selamen tammen ala seyyidina Muhammedinillezi tenhallü bihil’ükadü, ve tenfericü bihil’kürabü, ve tükda bihil’havaicü, ve tünalü bihir’regaibü, ve hüsnül’havatimi, ve yüsteskal’ğamamü bivechihil’ kerimi, ve ala alihi ve sahbihî fi külli lemhatin ve nefesin biaded-i külli ma’lümin lek.

SELAT-I TEFRİCİYE MEALİ

Allah’ım ! Efendimiz Hz. Muhammed(as)’ ın şanını yüce kıl.
O’ nun üzerine kamil salatlar ve tam selamlar olsun.
Onunla çözülemeyen düğümler çözülür, müşküller, musibetler defedilir.
Onunla tüm sıkıntı, gam ve kederler giderilir.
Onunla her türlü ihtiyaçlar yerine getirilir.
Onunla dilek ve isteklere nail olunur.
O’ nun mübarek yüzü suyu hürmetine güzel ve hayırlı sonuçlara ulaşılır.
Allah(cc)’ tan kuraklıkta yağmur, günahkar kullara rahmet talep edilir.
Allah’ım !
Hz.Muhammed(as)’ın Al-i ve Eshabına sence malum olan her göz açılıp
kapanışında, her ışık pırıltısında, her lahzada alınan ve verilen nefeslerin
sayısınca salat ve selam olsun

Paylaş

Yorumlar