Salatı Münciye Duası Arapça ve Türkçe Okunuşu

0

SALEVAT-I ŞERİFELER
 Günlük Hz. Muhammed  Mustafa (sallallahu aleyhi ve sellem)’e  çokça salavat-ı şerif okumalıdır.  Özellikle salat-ı münciye, salat-ı nariye ve salat-ı fethiyye’ye  bu salavatlar sürekli okunmalıdır. Herhangi bir sıkıntı anında bunların hatmi yapılarak duâ yapılırsa,  Yüce Mevlamız (celle celaluhu) dilekleri isteklerini kabul eder. Salât-ı Münciyenin hatmi 1.000, Salât-ı Nâriye’nin hatmi ise 4.444 defa okunmalıdır.

Salât-ı Münciye Arapça

Salât-ı Münciye

 

Salât-ı Münciye Türkçe Okunuşu: Allahümme salli ‘ala seyyidina Muhammedin ve ‘ala ali seyyidina Muhammedin salaten tüncina biha min cemi‘ıl-ehvali ve’l-afat. Ve taki lena biha cemi‘al-hacat. Ve tütahhiruna biha min cemi‘ıs-seyyi’at. Ve terfe‘una biha ‘ındeke a‘le’d-deracat. Ve tübelliğuna biha aksa’l-hayat. Min cemi‘ıl-hayrati fi’l-hayati ve ba‘de’lmemat. İnneke ala külli şey’in kadir.

Salat-ı Münciye Manası: Allah’ım, Efendimiz Muhammed’e ve Efendimiz Muhammed’in aline rahmet eyle. Öyle rahmet ki onunla bizi dünya ve ahirette bütün korku ve afetlerden kurtarırsın, bütün ihtiyaçlarımızı verirsin, bütün günahlarımızdan temizler, nezdindeki derecelerin en yücesine ulaştırırsın, hayatta ve ölümden sonra bütün hayırların nihayetine kavuşturursun. Muhakkak sen her şeye kadirsin.

Paylaş

Yorumlar