Salatı Fethiye Duası Arapça Türkçe Okunuşu

0

Salatı fethiye  önemli  bir salavat olup, bu salavat hem bir dua  hemde Hz. Muhammed (sav) gönderilen bir salavattır.

 

Bu önemli salavat bilhassa kilitli, sıkıntılı, zor işlerin fethi (açılması) için bir anahtar gibidir. Başımıza gelen sıkıntılı durumlar zor işlerde bütün bunların çaresi, ilacı  Peygamberimize (sav) bu salât ile salât-ü selâmdır. Bir rivayet on bin, bir rivayet altıyüzbin salât okumaya eşdeğerdir.

Muhammed el-Bekri (Kuddise Sirruhü) ya ait olan bu salât önemli bir salâttır ki Hz. Muhammed (sav) in mana âlemindeki beyanı veçhile ömründe bir defa  dahi bu salâtı okuyan bir kimse cehenneme girmez. Cehenneme girmesi alınyazısında var  olana nasip edilmez.

Bu salâta kırk gün devam eden  Yüce Mevlamız  bütün günahlardan tevbe nasib eder. Bir kimse bu siğayı perşembe veya cuma ya da pazartesi gecesi bin kere okursa  Peygamberimiz (sav) ile uyanık halde buluşur.

Salat-ı Fethiyye Arapça

Salât-ı Fethiyye

Salat-ı Fethiyye  Türkçe Okunuşu Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedini’l-fatihı lima uğlika ve’l-hatimi lima sebeka nasıri’l-hakkı bi’l-hakkı ve’l-hadî ila sıratıke’l-müstakîm. Ve ‘ala alihî hakka kadrihî ve mikdarihi’l-‘azim.

Salat-ı Fethiyye  Manası: Allah’ım; kilitlenmişlerin açıcısı, öncekilerin sonuncusu, Hakka hak ile yardımcı, doğru yoluna hidayet eden Efendimiz Muhammed’e ve onun ehl-i beytine onun kadrince ve azim mikdarınca salat ve selam eyle ve mübarek kıl.

Paylaş

Yorumlar