Saff süresi kaç ayetten oluşur | Anlamı ve verdiği mesajlar nedir

0

SAFF SÜRESİ : Kur’ân-Kerimin 61. sûresidir.  Medinede nazil olmuştur; 14 âyetten oluşur. 4. âyette müminlerin saf saf olup Allah Teala’nın yolunda savaştıkları anlatıldığı için “Saff sûresi” adını almıştır.

 

Saff süresi  verdiği mesajlar nedir

Gökler ve yerdeki her varlığın Allah Teala’nın ismini tesbih ettiğini ifade eden âyetle başlayan sûrede insanların yapmayacakları şeyler hakkında söz vermesinin kötülüğü, düşman karşısında azimle savaşanlara karsı Allah Teala’nın muhabbeti, Hz, Mûsâ (as), kavmini tenkidi anlatılır. Hz. İsa (as) kendi kavmine “Ahmed” adlı bir peygamberin geleceğini haber verdiği bildirilir. İslâma davet edildikleri halde müslüman olmadıkları gibi, bu dinin nurunu söndürmeye kalkışanlar tenkid edilerek Allah’ın kendi dinini yaşatacağı ifade edilir. En hayırlı ticâretin, iman etmek ve Allah Teala’nın yolunda savaşmak olduğu belirtilerek mü’minlere, Hz. İsa (as)  yardım edeceklerine dair söz veren ve bu sözlerini tutan Havârîler gibi Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’e sâdık kalmaları emredilir.

Paylaş

Yorumlar