Sabah Uykudan Kalkınca Okunacak Dua Arapça ve Türkçe

0

 Cenab-ı Allah (cc)  Kuran-ı  kerimde Zâriyât süresi: 17,18  ayetin mealen  şöyle buyruluyor: Onlar, geceleri pek az (bir zaman) uyurlar, seher vakitlerinde hep istiğfâr (tövbe) ederlerdi. 

 

Üç ses vardır ki, onları,  Yüce Mevlamız sever. Zikredenin sesi, Kuran-ı kerimin  okuyanın sesi ve seher vaktinde istiğfar (tövbe) edenlerin sesi. (Hadis-i şerif-Sülük-ul-Ulemâ)

Allah (cc) seher vaktinde dünya semasına rahmetiyle tecelli eder
Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed (sav)  bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor “Allah, her gece dünya semasına gecenin son üçte biri kaldığında rahmetiyle tecelli eder ve şöyle buyurur: “Bir isteyen yok mu ki onun istediğini vereyim? Bir dua eden yok mu ki ona icâbet edeyim? Bir mağfiret dileyen yok mu ki kendisini bağışlayayım? ” (Kurtubi, c. 2/4, 39)  Gece seher vaktinde ve namazlardan sonra yapılan dua kabül edilir. (Hadis-i şerif-Şir’at-ül-İslâm)

Hz. Muhammed ( sav)  uykudan kalkınca şöyle dua  derlerdi:

Uykudan Kalkınca  Okunacak Dua

Uykudan Kalkınca Okunacak dua “Öldürdükten sonra bizi dirilten Allah’a hamd olsun.Dönüş ancak O’nadır.” (Buhari, Deavât, 8)

 

Sabah uykudan uyanınca okunacak dua

 

Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) yine bir hadisinde buyurmuşlardır ki: “Sizden biriniz uykudan uyandığı zaman şöyle desin:

sabah duası

Sabah uykudan uyanınca okunacak dua: “Öldürdükten sonra bizi dirilten Allah’a
hamd olsun. Dönüş ancak O’nadır.” (Buhari, Deavat, 8)

 

Uykudan Uyanınca Okunacak Dua

Hz. Muhammed (sav) şöyle buyurmuşlardır ki: “Sizden biriniz uykudan uyandığı zaman şöyle desin:

Sabah uykudan uyanınca okunacak dua

Sabah Okunacak dua: “Bana ruhumu geri veren, vücüdumu afiyette kılan ve kendisini zikretmeye müsaade eden, Allah’a hamd olsun.” (Nevevi, elEzkar, 21)

Buhari’nin Ubade bin Samit (ra.anha ) şöyle rivayet ediliyor: Hz. Muhammed Peygamberimiz (sav)  şöyle buyurmuşlardır:
“Kim uyku arasında uyandığında:

sabah duası

Sabah okunacak dua; Allah’tan başka ilâh yok, yalnız O vardır. Şeriki yoktur. Mülk O’nundur. Hamd de O’na mahsustur ve O, her şeye kâdirdir. Allah’a hamdeder, Allah’ı tesbih ederim. Allah’tan başka ilah yok ve Allah en büyüktür, Allah’a dayanmaktan başka kuvvet, kudret yoktur. der ve arkasından;

“Ey Rabbim beni mağfiret et”  der veya dua ederse icabet olunur; bir de abdest alırsa namazı kabul olunur.” (Buhari, Teheccüd, 21)
Sabah uykudan kalkınca okunacak duanın en güzeli:

  Sabah Okunacak Dua Ölüleri dirilten Allah’ı tesbih ederim. O her şeye kâdirdir. demesidir.  (Suyüti, Camiu’s-sağir, no: 2173)
“Kim sabaha çıkınca şu dua okusun:

 

Sabah Okunacak Dua :Ne iyinin ne kötünün aşıp geçemediği Allah (cc) tam kelimelerine yarattığı, şekil verdiği ve meydana getirdiği herşeyin şerrinden sığınırım» derse ins ü cinnin şerrinden muhafaza edilir. Yılan, akreb gibi şeylere sokulsa bile o gün akşama kadar zarar vermez. Akşamleyin bunu söylerse sabaha kadar hıfz u eman-ı ilâhide kalır.” (Ali el-Mütt taki, II, 165/3593)

 

Sabah Namazını kılıp  arkasından şu dua ayetleri okunur

“Kim sabahleyin üç kere

Yukarıda yazılan ayeti okur ve  Süre-i Haşr’ın sonundan üç âyet okursa  Cenab-ı Allah (cc) onun için yetmiş bin melek vazifelendirir, akşama kadar ona duâ ederler, o gün ölürse şehid olarak ölür, akşamleyin bunu yapan da aynı derecededir.” (Tirmizi, Fedâilü’l-Kur’an, 22/2922)

“Sabaha çıkınca bin defa “sübhanallahi ve bihamdihi” diyen kimse nefsini Allah (cc) satın almıştır.” (Heysemi, X, 151)
Kim sabah namazını kıldıktan sonra
kalkarken yedi defa şu ayet okunur:

sabah duası

Sabah Duası: “Allah’a sarılmaktan başka kuvvet yoktur ne bir çare ne de bir hile fâide vermez. Ne Allah’dan kurtulacak yer ne de O’ndan sığınacak yer vardır. Kurtuluş ve sığınış ancak O’na dayanıp iltica etmektedir” derse yetmiş türlü belâ ondan def’ (gider) olur. (Ali el-Müttaki, II, 144/3519)

 

Paylaş

Yorumlar