Sabah Namazını Kıldıktan Sonra Okunacak Dua Ayetler

0

Namaz kıldıktan sonra bir Müslüman, gönlünden geçirdiği şekilde dilek ve arzularını Cenab-ı Hakka iletebilir, bu bir duadır. Bu duada gönül, samimiyet ve ihlas önemlidir. Bazı zamanlarda kelimelere dökülmediği halde, gözyaşları ile bezenmiş dualar daha da bir anlam taşır. Riyadan uzak, hürmet ve vakarla Cenab-ı Hakka yalvarma, duanın kabulü için önde gelen şartlardır. Namazlardan sonra Efendilerin Efendisi  Hz. Muhammed (sav) bazı dua örnekleri  vardır. Bunların dışında da bir mü’min istediği şekilde Cenab-ı Mevlaya  duada bulunabilir.

 

Sabah Namazı Vakti: Fecrin doğmasından, yani şarkda beyazlık başlamasından itibaren, güneş doğuncaya kadardır

Kim sabahleyin 3 kere

dua

diyerek  Süre-i Haşr’ın sonundan üç âyet okursa Allah (celle celaluhu ) onun için yetmiş bin melek vazifelendirir, akşama kadar ona duâ ederler, o gün ölürse şehîid olarak ölür, akşamleyin bunu yapan da aynı derecededir.” (Tirmizi, Fedâilü’l-Kur’an, 22/2922)

“Sabaha çıkınca bin kere sübhanallahi ve bihamdihi diyen kimse nefsini Allah aziz allah celle celalühü’dan ( satın
almıştır.” (Heysemi, X, 151)

Kim sabah namazını kıldıktan sonra kalkarken yedi kere:

“Allah’a sarılmaktan başka kuvvet yoktur ne bir çare ne de bir hile fâide vermez. Ne Allah’dan kurtulacak yer ne de O’ndan sığınacak yer vardır. Kurtuluş ve sığınış ancak O’na dayanıp ilticâ etmektedir” dese yetmiş türlü bela ondan def’  (uzaklaşır) olur. (Ali el-Müttaki, II, 144/3519)

Paylaş

Yorumlar