Sabah Namazına Vaktinde Kalkmak İçin Dua

0

Sabah namazına kalkmak için 7 kere Kevser suresi okunur. Sabah namazına vaktinde uyanmak için büyük kolaylık olacağı da tecrübe ile sabittir.

 

 

Sabah Namazına  vaktinde Kalkmak İçin Dua:

Ebü Hüreyre (ra.anha)’dan şöyle rivayet olunduğuna göre Kainatın Efendisi Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmuşlardır:
“Sizden herhangi biriniz uykuda iken şeytan ense kökünüze üç düğüm atar. Her bir düğümü bağladıkça: Sen yat yat, daha gece uzundur  diyerek attığı düğümün üzerine eliyle vurur. Eğer bir kimse uykudan uyanır da Allah (cc) zikreder, hatırlarsa bu düğümlerden biri çözülür, abdest alırsa biri daha çözülür, namaz kılarsa birisi daha çözülür ve zinde ve neş’eli olarak tertemiz bulunarak, sıklet ve tenbellik gibi şeylerden uzak olarak sabaha çıkmış olur. Böyle yapmayıp da güneş doğuncaya kadar gaflet üzere yatarsa vücüdu habis ve tembel olarak sabaha çıkmış olur. (Buhâri, Teheccüd, 12; Müslim, Müsâfirîn, 207; Ebû Dâvud, Tatavvu’, 18)

Abdullah bin Mes’ud (ra.anha)’dan gelen rivayette ise Hz. Muhammed (sav)’in huzurunda geceden uykuya dalarak tâ güneş doğuncaya kadar uyuyup sabah namazına kalkmayan kimse zikredilse:
“O kimsenin kulağına şeytan işemişdir” buyururlardı. (Buhâri, Teheccüd, 13)

Diğer bir hadiste Hz. Muhammed (sav) “Muhakkak sabah namazı ile güneş doğması arasında bulunan rızık taksimi zamanını uykuda geçirmek rızkın bir kısmına mani olur” buyurmuşlardır. (İbn Hanbel, I, 73)

Sabah erken kalkmak için  dua

erken kalkmak için dua

 

 Sabah erken kalkmak için  dua“Rahman ve Rahim olan Allah (c.c) adıyla. Onu ne uyuklama tutar ne de uyku! Allah’ım, gözümü uyanık kıl, kalbimi nurlandır, benden çok uyumayı ve gaflet ağırlığını gider!” dua eder erkenden uyanmak niyetiyle yatar ise Allah’ın izni ile dilediği saatte uyanır. Uyandığı zaman hemen kalkıp abdest alır, ibâdetine başlar.

Uykusuzluk için okunacak dua
Uykusuzluk problemi çeken ve uyuyamamaktan dolayı zorlanan  kimse abdestli olarak yatağa yatarken:

uykusuzluk için dua

 

Uykusuzluk için okunacak dua:“Allah’ım, yıldızlar battı, bütün gözler süküne erdi, Sen ise kendisini uyuklama ve uyku tutmayan Hayy ve Kayyüm’sun! Ey Hayy ve Kayyüm olan Allah’ım, gecemi süküna erdir ve gözlerimi uyut!” deyip Muavviz zeteyn (Felâk ve Nâs) sürelerini okuyup yatmalıdır. (Bkz. Heysemî, X, 178)

Buhari’nin Berâ bin Azib ( ra.anha)Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmuşlardır:
“Yatağa varmak istediğinde namaz için aldığın gibi bir abdest al, sonra sağ tarafın üzerine yat, sonra şöyle de:

uykusuzluk için dua

 Uykusuzluk için dua  “Ey Rabbim, bütün varlığımı sana teslim ettim, işimin tasarrufunu sana havale ettim, yönelişim sanadır, korkum da ancak sendendir, senin azâbından kaçıp sığınılacak ancak yine senin rahmetindir. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin Resulüne imân ettim ey Rabbim!” demektir. Bunları söyler de uyur, o gecede ölür isen fıtrat üzere ölmüş olursun. Uyumadan evvel bunlar son sözlerin olsun.” (Buhari, Deavât, 7)

  • Rahat uyku çekmek için önce abdestli alıp şu dualar okunur;
  • Bir Fatiha suresi
  •  Üç İhlas şerif suresi
  •  Bir Felak suresi
  •  Bir Nas suresi

 

 

 

Paylaş

Yorumlar