SABAH NAMAZINA KALKMAK İÇİN OKUNACAK DUA

0

Beş vakit olarak emredilen namazların hepsi de değerli ve önemlidir. Birisi diğerinin yerine geçmez. Yalnız, bir kısmı daha faziletli ve daha sevaplıdır. Sabah namazı da bunlardan birisidir. Cenab-ı Allah bir ayette mealen,

“Resulüm, sen onların söylediklerine sabret. Güneşin doğmasından önce de, batmasından önce de Rabbini hamd ile tesbih et, gecenin bir kısım saatleriyle, gündüzün de tesbih et ki Allah rızasına eresin.” buyurmuştur. (Tâhâ Sûresi, 20/130.)

Ebu Hüreyre (r.anha)’dan rivayet olunduğuna göre Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır:

“Sizden herhangi biriniz uykuda iken şeytan ense kökünüze üç düğüm atar. Her bir düğümü bağladıkça: (Sen yat yat, daha gece uzundur) diyerek attığı düğümün üzerine eliyle vurur. Eğer bir kimse uykudan uyanır da Allah’ı zikreder, hatırlarsa bu düğümlerden biri çözülür, abdest alırsa biri daha çözülür, namaz kılarsa birisi daha çözülür ve zinde ve neş’eli olarak tertemiz bulunarak, sıklet ve tenbellik gibi şeylerden uzak olarak sabaha çıkmış olur. Böyle yapmayıp da güneş doğuncaya kadar gaflet üzere yatarsa vücudu habis ve tenbel olarak sabaha çıkmış olur. (Buharî, Teheccüd, 12; Müslim, Müsafirîn, 207; Ebû Davud, Tatavvu’, 18)

Abdullah bin Mes’ud (r.anha)’dan gelen rivayette ise Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v)’in huzurunda geceden uykuya dalarak ta güneş doğuncaya kadar uyuyup sabah namazına kalkmayan kimse zikredilse:

“O kimsenin kulağına şeytan işemiştir” buyururlardı. (Buharî, Teheccüd, 13)

Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) :

“Muhakkak sabah namazı ile güneş doğması arasında bulunan rızık taksimi zamanını uykuda geçirmek rızkın bir kısmına mani olur” buyurmuşlardır. (İbn Hanbel, I, 73)

Paylaş

Yorumlar