SABAH AKŞAM OKUNACAK DUALAR ARAPÇA

0

Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) öğrettiği, sabah akşam okunacak dua…

Hz. Osman’dan (r.anha) rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır:

“Kim akşamleyin üç defa:

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ في الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

«Bismillahillezî la yedurru mea’smihî şey’ün fi’l-ardı vela fi’s-sema’ ve hüve’s-semîu’l-alîm:

İsmini zikredince yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah Azze ve celle’nin isminden yardım taleb eder, onunla korunurum. (O her şeyi işitir ve bilir) derse, sabaha kadar ona ani bir bela isabet etmez. Kim de bunu sabah üç defa okursa, akşama kadar ona ani bir bela isabet etmez.” (Ebû Davûd Edeb 101/5088; Tirmizî, Deavat 13)

Bu hadis-i şerifi Hz. Osman’dan (r.anha) oğlu Eban duyup rivayet etmişti. Bir gün Eban felç oldu. Bu hadisi ondan işiten biri, Eban’ın yüzüne bakmaya başladı. Bunu farkeden Eban:

“–Niçin bana öyle bakıyorsun? Allah’a yemin ederim ki ben Osman adına yalan uydurmadım. Osman da Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v)  adına ya­lan uydurmadı. Fakat felç olduğum gün bir şeye öfkelenmiştim de o duayı okumayı unutmuştum.” dedi. (Ebû Davûd Edeb 101/5088)

Muhaddis ve fakih bir tabii olan ve 7 sene Medine valiliği yapan Eban’ın, bu duayı her gün muntazam bir şekilde okuması, o mübarek neslin bu derin anlamlı duaya verdiği önemi göstermektedir.

 

SABAH AKŞAM OKUNACAK DUA

Resul-i Ekrem Efendimizin  kızı Hazret-i Fatıma’ya sabah akşam okumasını tavsiye ettiği şu dua, ebedi hayat kaygısı taşıyan insanların Allah Azze ve celle’ye nasıl sığınmaları gerektiğini göstermektedir:

“Ey Hayy ve Kayyûm olan Allahım! Sen’in rahmetine iltica ediyor ve Sen’den yardım diliyorum. Benim bütün işlerimi düzelt ve beni göz açıp kapayıncaya kadar bir an bile olsa nefsimle baş başa bırakma!” (Hakim, I, 730)

BİR İŞE BAŞLARKEN OKUNACAK DUA

Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurdu:

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

“Besmeleyle başlanmayan her mühim işin sonu eksiktir.” (Ali el-Müttekî, Kenzu’l-ummal, I, 555, no: 2491)

Okunuşu: “Bismillahirrahmanirrahîm.”

Anlamı: “Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adı ile.”

Taha Sûresi 25-28. Ayetler

 


Okunuşu: “ Rabbişrahli sadri ve yessirli emri. Vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli.”

Anlamı: Rabbim! Gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz. Ki sözümü anlasınlar.” (Taha Suresi 25-28)

Rabbi Yessir Duası

Okunuşu: “Rabbi yessir vela tuassir Rabbi temmim bi’l-hayr.”

Anlamı: “Rabbim! İşlerimi kolaylaştır, zorlaştırma, Rabbim işlerimi hayırla sonuçlandır. Amin!”

YEMEK DUASI

Yemek Duası Kısa
Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurdu:

“Allah sizden herhangi birinize yemek yedirdiği zaman:

Okunuşu: “Allahümme barik lena fihi vê ed’imna h’eyren minhü.”

Anlamı: «Ey Rabbimiz! Bunu bize mübarek ve bereketli kıl ve bize bundan hayırlısını yedir.» desin.” (Ali el-Müttaki, Kenzü’l-Ummal,, 15/347)

ANİ BELADAN KORUNMAK İÇİN OKUNACAK DUA

Hz. Osman’dan (r.anha) rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurdu:

“Kim akşamleyin 3 defa:

Okunuşu: “Bismillahillezî la yedurru mea’smihî şey’ün fi’l-ardı vela fi’s-sema’ ve hüve’s-semîu’l-alîm.”

Anlamı: «İsmini zikredince yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah’ın isminden yardım talep eder, onunla korunurum. O her şeyi işitir ve bilir» derse, sabaha kadar ona anî bir bela isabet etmez. Kim de bunu sabah üç kere okursa, akşama kadar ona anî bir bela isabet etmez.” (Ebû Davûd Edeb 101/5088; Tirmizî, Deavat 13)

EVDEN ÇIKARKEN OKUNACAK DUA

Evden çıkarken en az 3 def’a:

“Allah’ın adıyla! Allah’a tevekkül ettim. Allah’a dayanmaktan başka kudret ve kuvvet yoktur.” duası okumalıdır.

Bu duayı okuyan kimseye: “Bu sana kafidir, himayeye alındın.” denilir ve şeytan ondan uzaklaşır, gider. (Ebû Davud, Edeb, 102-103)

Paylaş

Yorumlar