Rüyanın Rahmani Yada Şeytani Olduğunu Nasıl Anlarız

0

RAHMANİ VE ŞEYTANİ RÜYA

Görülen rüyanın rahmani veya şeytani ve karışık, boş  yani önemsiz ve anlamsız rüya olup olmadığını fark ve ayırdetmek için dikkat edilecek noktalar şunlardır:

Rahmani rüyalar: Allah, büyük peygamberler, göğün en yüksek katı, arşın  altındaki gökyüzü tabakası, cennet, cehennem, büyük sahabeler ve alimler Kâbe, Kur’an-ı Kerim, diğer kutsal kitaplar ve hadis-i şerif gibi dinen görmüş ve geçerli olan şeylerden birini kapsayan rüyalar rahmanidirler.

Bunlar iki kısımdır: Biri müjdelemek, diğeri korkutmak yani Allah bu rüya ile kullarını ya ahirete ve dünyaya ait bir hayır ile müjdeler yahut da şiddetli azapla korkutur yani kötülüklerden kaçınmalarını emreder.

Rahmani rüya karmakarışık olmayıp açık ve net görülür, uyanıldığında tamamiyle hatırda kalmış olur. Bu gibi rüyalar için Nübüvvetin – peygambeniğin-kırk altı parçasından bir parçasıdır. Hz. Allah’ın kullarına uykuda vahyidir buyurulmuştur.

Şeytani rüyalar: Müslümanlar arasında gelenekler ve dince yasak veya mekruh olan hususlara ait olan ve emr-i bi’l-ma’ruf ve nehy-i ani’l-münkere (iyilikleri emretmek, kötülükleri yasaklamak) yahut ibadet ve takva, hayır ve hasenata yönlendirmeye ve teşvike; yasaklanmış olan kötü hareketlerden kaçınmaya delalet etmeyen ve alelade (sıradan) rüyalar, şeytani olup bunların bazıları gerçekleştiğinden yorumlanması gerekir. Ancak daima hayır ile yorumlanmalıdır. Şeytani rüyalarda dikkat edilecek taraf karmakarışık olmamaları ve zihnin fevkalade meşgul bulunduğu şeylere temas etmemeleridir.

Ehemmiyetsiz ve manasız rüyalar: Karmakarışık, açıklıktan uzak, günlük uğraşlara değinen ve uyanıldığı zaman unutulan, zihinde hayal meyal kalan şeylerdir. Bunların tabiri ve doğruluk payı yoktur. Mesela gündüz bir kedi ile çok meşgul olan birinin rüyasında aslan görmesi, karnı aç olarak yatan kimsenin çeşit çeşit yemekler yemesi, susuzun buzlu sular ve şerbetler içmesi ve benzerleri bu tür rüyalardandır.

Paylaş

Yorumlar