Rüyada Süt Görmek, Süt İçmek Ne Anlama Gelir?

0

Rüyada süt görmek ne anlama gelir?

SÜT: Taze ve tatlı süt dünya ve ahiret mutluluğuna, ekşi ve bozuk süt dünya ve ahiret bedbahtlığına (mutsuzluğuna) delalet eder. Sütten taze peynir yapıldığını ve bu peynirden yediğini gören helal mal sahibi olur.

Bir kadının bir erkek üzerine süt döktüğünü görmesi, o adamın hapse atılacağına işarettir.

Sağmakta olduğu bir hayvanın memesinden süt yerine kan çıktığını görmek haram mala işarettir.

Yerden su gibi süt kaynadığını görmek, o yörede yaşayan insanların zulme uğrayacaklarına işarettir.

Kendi memesinden süt içtiğini gören kar ve kazancında nankörlük eder.

Bir kadının memesinden su gibi süt aktığını görmek hayır ve nimetin artmasına delalet eder.

Bir kadının memesinden su gibi süt aktığını görmek hayır ve nimetin artmasına delalet eder.

Beygir sütü içtiğini gören, eğer beygir sütü içmeye alışıksa hayır görür ve devlet büyüklerine yakın olur. Eğer beygir sütü içmeye alışık değilse kötü bir durumla karşılaşır. Katır sütü içtiğini görmek işlerde karşılaşılacak güçlük ve sıkıntılara; deve sütü geçim sıkıntısından kurtulmaya, saadet ve mutluluğa; keçi sütü hanım malına; kaplan sütü, düşmanını yenmeye, fil sütü haram mala; manda sütü mutluluk ve refaha, oldukça yüklü bir servete: merkep sütü hastalığa; ayı sütü, belaya, korku ve üzüntüye: tavşan sütü, huysuz ve ahlaksız kadına; domuz sütü, aptallık ve ahmaklığa bir rivayete göre haram mal ya da hüzün ve keder sahibi olmaya, tilki sütü hile ve aldatmaya delalet eder.

Bazı rüya yorumcularına göre, kadın için süt emzirdiğini görmek hayırdır, erkek içinse ser ve kötülüktür. Köpek sütü korkuya, bir rivayete göre şiddetli hastalığa; aslan sütü toplumun veya devletin ileri gelenlerinden biri sayesinde şeref ve mal sahibi olmaya, düşmanını yenmeye ve amacına ulaşmaya; çakal sütü akrabalarla kavga ve çekişmeye; inek sütü din ve dünya saadetine, vahşi sığır sütü yakalandığı hastalıktan hızla iyileşme ye; kedi sütü kavga ve düşmanlığa, bir rivayete göre zayıflık ve hastalığa; kurt sütü büyük korkuya veya önemli bir fırsatı elden kaçırmaya; koyun su tü helal mala ve iman kuvvetine; kuş sütü muradın tamamen gerçekleşmesine delalet eder.

Ebu Sait El Vaiz: “Süt sağmak hile ve aldatmaya işarettir. Ağız sütü (hayvanın doğurmasını müetakip sağılan süt) hüzün, keder ve darlıktan sonra kavuşulan ferahlık, rızık veya haram mal demektir. Bir rivayete göre bir hırsızdan iyilik istemektir,” diyor.

Salimi: “Ekşimiş süt haram mal, yorgunluk ve sıkıntı, hüzün ve kederle tabir olunur,” demiştir.

Halis sütü bırakıp bozuk sütü içtiğini gören az bir gelire ve sikintili bir yaşama razı olur. Bir aslan yavrusuna süt içirdiğini gören devletten hayır! ve menfaat görür.

Mağripli Cabir: “Eti yenmeyen bir hayvanı sağdığını görmede hayır yoktur,” diyor.

Cafer Sadik (r.a.)’a göre, insan sütü rüyası üç şekilde yorumlanır: Helal rızık, evlat mali, geçim sıkıntısı yüzünden çekilen hüzün ve keder

Rüyada Sütçü görmek

SÜTÇÜ: Mal toplayan, halkı topladıkları mallardan yararlandırmaya çalışan faydalı insandır.

Rüyada Sütlaç Görmek

SÜTLAÇ: Muhallebi, sütlaç, kaymak, tavuk göğsü gibi sütle imal olunan tatlı yiyecekler görmek ve özellikle yemek hayır, menfaat, helal mal, sağlık ve esenlikle tabir olunur.

Paylaş

Yorumlar