Rüyada Oruç ve iftar Görmek | Ne Anlama Gelir, Neye Yorumlanır?

0

Rüyada oruç tutmak ne anlama gelir? Rüyada oruç açmak ne anlama gelir

ORUÇ VE İFTAR: Oruçlu olduğunu görmek dindarlığa ve anlamlı konuşmaya delalet eder. Oruçlu için yapılmaması gereken bir şey yaptığını görmek dinde hatalı olmaya, oruçlunun vaktinde iftar açtığını görmek dinde ve dünyada iyiliğe, geçimini sağlamaya, gam ve kederden kurtulmaya, vakti dolmadan iftar ettiğini görmek halkın gıybetini edeceğine veya yalan söyleyeceğine, bazen de hastalığa ve yolculuğa delalet eder.

Cafer-i Sadık’a (r.a.) göre, oruç görmek on şekilde yorumlanır: Kudret (güç), riyaset (reislik), sıhhat, mertebe (yükseliş), tövbe, zafer, nimetin artması, hac, izzet (şan, şeref), evlat. Bilerek orucunu bozduğunu gören yolculuğa dayanamaz, başına bir bela gelir; unutarak oruç bozduğunu görenin eline helal rızık geçer; iki ay oruç tuttuğunu gören hastalıklara karşı güvende olur.

Bazı rüya tabircilerine göre oruç rüyası sıhhate delalet eder. Bir yıl boyunca oruç tuttuğunu gören hacca gider ve tövbesi kabul olur. Muharremin onuncu aşure günü oruç tuttuğunu gören üzüntü ve sıkıntıdan kurtulur.

Ebu Said El Vaiz’e göre, ramazanda olduğunu görmek pahalılığa ve yiyecek sıkıntısına, bazen dindarlığa, üzüntü ve sıkıntının yok olmasına, hastalıktan kurtulmaya, ibadetlerin yapılmasına; bayrama kadar ramazan orucunu tuttuğunu görmek eğer rüya sahibi şek ve şüphede ise bunların giderilmesiyle iman sahibi olmasına delalet eder.

Nabluslu Abdulgani’ye göre, oruç adağa ve adak da oruca delalet eder. Oruçlu birinin iftar ettiğini görmek hastalanmasına veya yola çıkmasına işarettir. Rüyasında iftar eden, bir Müslümanın gıybetini yapar. Oruçlu iken unutup iftar ettiğini gören bol ve helal rızık ile rızıklanır. Yani bol ve helal geçime sahip olur. Oruç tuttuğunu görmek itibara, saygıya, tövbeye, hacca, erkek evlat sahibi olmaya delalet eder.

Ramazan ayında oruç tuttuğunu görenin şüphesi, gerçeği görmesiyle ortadan kalkar, okuma yazma bilmiyorsa (Ümmî ise) Kur’an’ı ezberleyecek derecede okumayı öğrenme başarısını gösterir, işi, şan ve şöhreti gelişir, hayra ve müjdeli habere nail olur.

Kendini ramazanda tek başına veya halkla beraber oruçlu gören salih, dindar, sünnete uyan, farzları yerine getiren bir mümindir. Bu rüyayı gören üzüntülü ve kederliyse Allah (c.c.) onu bu üzüntü ve kederinden kurtarır, hasta ise şifa bulur. Dinden uzaklaşmış ve sapıtmışsa hidayete erer, borçlu ise borcunu öder; Ramazan ayında bile bile iftar ettiğini (yani orucunu bozduğunu gören kasten birini öldürür, kasten birini öldürdüğünü görmek ramazan ayında bile bile oruç bozmaya benzer.

Keffaret veya ramazan kazası için iki ay oruç tuttuğunu gören, hasta olur ve Allah (c.c.)’a tövbe eder. Bilinçli olarak ramazan orucunu terk ettiğini gören İslam’ın şartlarından birini yitirmiş olur. Bu hatasını kabullenip kazasını niyet ederse ummadığı bir yerden eline çok acele helal rızık geçer.

İbn-i Kesir’e göre, oruç düşmandan ve ezadan (acı çekmekten) koruma özelliği ile bazen hastanın ölümü ile, bazen sıhhat ve sükun ile bazen de ferahlık, mutluluk, söz ve fiilde samimiyet ile tabir olunur.

Halkın ramazan olmadığı halde oruç tuttuklarını görmek geçimde kıtlığa, pahalılığa ve sıkıntıya delalet eder.

Oruç tuttuğunu gören hasta, iyileşir. Oruç ayında olduğu halde yemek yediğini gören gizli suçlar işler, ya borca girer ya da hasta olur. Bazen de bu rüya, ummadığı bir yerden rızık (geçim) ile tabir olunur. Ramazan orucu tutmak korkudan emin olmaya yani güvende olmaya delildir.

Ramazan orucunu tutarken bayıldığını görmek şeytanın rahatsızlığından kurtulmaya, dinin emirlerini yerine getirmeye, günahkarsa tövbeve. Şevval’den (Hicri aylardan onuncusu) altı gün oruç tuttuğunu görmek na. mazını kılmaya devama, zekatını vermede özene, hatalarından pişmanlık duymaya; pazartesi ve perşembe günleri oruç tuttuğunu görmek akrabalarına sevgi, şefkat ve yardıma, sülale ve akrabalarından helal olanlardan (nikah düşenlerden) biriyle evlenmeye; eyyam-l biz (Her Arabi ayın 12.13.14.15. günleri) orucunu görmek dindarlığa, ilim ve Kur’an öğrenmeye delalettir.

Muharrem’in onuncu günü oruç tuttuğunu görmek züht, takva ve hacca, Kurban bayramı arefesindeki oruç, sadaka alıp vermeğe; Zilhicce’nin on günü oruç tutmak, mutlu sona, kendisine verilmiş bir sözün yerine getirilmesine; Recep ayini oruçlu geçirmek yüksek rütbeli kimselere hizmete, bazen denizden ve seferden ticarete; Şaban ayini oruçlu geçirmek ticaret için yolculuğa, yevm-i şek (şüpheli gün, Şaban ayinin otuzuncu günü yani Ramazandan bir gün öncesi) oruç görmek suç ve kabahat işlenmesine; kaza orucu tutmak esir ve mahpusun kurtulmasına, isyankarın tövbesine, borçlunun borcunu ödemesine; adak (nezr) orucu tutmak ihtiyaç ların giderilmesine, feraha, sevince, mutluluğa; uykuda, aralıksız yani yıl boyu orucu (savm-i dehr) görmek zahmetli bir işe başlamaya, açık bir günah işlemeye; orucu bozan şeylerden birini yapmak ahdi bozmaya yani verilen sözün geçersiz olmasına, dünyayı ahirete tercihe, kefaret (borcu) gerektiren bir duruma düşmeye delalet eder.

Oruçtan sonra iftar görmek hastanın iyileşmesine, feraha, sevince; imanlı birinin her gün oruç tuttuğunu görmesi günahlardan kaçınmasına, eğer rüya sahibi hayır sahibi biri değilse istediği şeyi elde edememesine; uzun zamandan beri oruçlu olduğu halde, iftar ettiğini görmek birini kaybedeceğine, büyük bir günah işleyeceğine, ya da ağır hastalığa yakalanmaya, bir belaya uğramaya delalet eder.

İbrahim El Eş’as adlı rüya tabircisine göre, uyku aleminde ramazan (oruç) görmek kıtlık ve pahalılığa, bir rivayete göre de rüya sahibinin dindarlığına, üzüntü ve sıkıntıdan kurtulmaya, hastalıktan şifaya, borçların ödenmesine işarettir.

Ramazan orucunu tuttuğunu gören o yıl hastalanmaz. Allah rızası için değil de riya ve gösteriş maksadıyla oruç tuttuğunu gören istediğini elde edemez. Farz midir, nafile midir bilmeden oruç tuttuğunu görenin üzerinde ödenecek bir adak vardır. Belki o rüya sahibine susmak icab eder.

Paylaş

Yorumlar