Rüyada Merkep (Eşek) Görmek Ne Anlama Gelir?

0

Rüyada Merkep (Eşek) Görmek Ne Anlama Gelir?

MERKEP: Danyal (a.s.): “Merkep görmek ve özellikle de binmek baht ve yüksek mevkiyle, merkeple ilgili olarak görülen iyi veya kötü her şey rüya sahibinin şansı ile tabir olunur. Kendisine ait olan bir merkebi görene Allah tüm hayır kapılarını açar ve her türlü üzüntüsünden de kurtarır. Birçok merkep görenin mal ve serveti artar.

En iyi merkep, sahibine karşı itaatli olandır.

Merkep eti görmek ticaretten bol nimet ve çok mal kazanmakla tabir olunur.

Bir merkebi öldürüp etinden yediğini gören mal yüzünden hüzne uğrar, geçim sıkıntısı çeker, bir rivayete göre haram mala işaret eder.

Merkebinin öldüğünü ve o esnada merkebin sırtında olmadığını görmek geçim sıkıntısına ve durumunun bozulmasına işarettir.

Merkepten düştüğünü gören zarara uğrar. Bir iş için merkepten indiğini, daha sonra tekrar bindiğini görenin işleri eninde sonunda bozulmayla yüz yüze gelir.

Kirmanî: “Bir merkep satın aldığını gören bir hayır görür. Merkebinin bir gözünün kör olduğun görenin işleri ve geçimi bozulur. Merkebinin kör olduğunu gören malını kaybeder. Merkebinin kuyruğunun uzadığını görenin kendisine bağlı çok adamı olur.

Kendi merkebinin öldüğünü ve başka bir merkebe bindiğini gören geçimini sağlayabilmek için akla karayı seçer. Merkebinin katıra dönüştüğünü gören yapacağı yolculuktan mal ve menfaat elde eder. Merkebinin ata dönüştüğünü görmek hükümet tarafından hayır ve fayda görmeye; merkebinin koyuna dönüştüğünü görmek helal yoldan mal kazanmaya; merkebinin kuşa dönüştüğünü görmek ummadığı ve beklemediği bir yerden fayda görmeye; merkebinin kediye dönüştüğünü görmek hırsızlıkla mal elde etmeye, merkebinin çalındığını görmek eşini yoldan çıktığı için boşayacağına, merkebine yüklediği ağır bir yükün üstüne bir de kendisinin bindiğini görmek sonsuz servet ve zenginliğe, merkebin anırdığını görmek kötü habere delalet eder,” demiştir.

Mağripli Cabir: “Binmiş olduğu merkebin anırdığını görenin eşi ahlâk siz çıkıp kendisine ihanet eder. Merkebin yüksek bir yerden düştüğünü gören ölür. Merkebini bir kısrakla çiftleştirdiğini gören devletten yardım görür. Merkebini vahşi bir hayvanla çiftleştirdiğini gören zalim birinden yardım ve fayda görür. Merkebini bir koyunla çiftleştirdiğini görmek nimete ve ganimete işarettir,” diyor.

Ebu Sait El Vaiz: “Merkep görmek insanın çaba ve gayretiyle yorumlanır. Merkebin semizliği ve zayıflığı da yoksulluk ve zaruretle tabir olunur. Merkep olduğunu gören güçlü olur. Bir merkebi tutup evine götürdüğünü gören hayır ve mutluluğa erer. Birçok merkebe sahip olduğunu görenin malı ve serveti çok olur,” demektedir.

Rüyada Uçtuğunu Görmek Ne Anlama Gelir

Rüyada Uçtuğunu Görmek Ne Anlama Gelir

Paylaş

Yorumlar